Ευρωκοινοβούλιο: Σε τιμές κάτω του κόστους πωλούν συχνά οι αιγοπροβατοτρόφοι

gala-times-aigoprovatotrofia

Με μία έκθεση – ύμνο για τη συμβολή της αιγοπροβατοτροφίας στη γηραιά ήπειρο, το Ευρωκοινοβούλιο παρουσιάζει την κατάσταση, καθώς και τις προοπτικές του κλάδου στην ΕΕ και καλεί να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση του τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρόκειται για κλάδο χαμηλής κερδοφορίας, με εισοδήματα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, με υψηλό λειτουργικό κόστος, που συχνά υπερβαίνει τις τιμές πώλησης, και μεγάλο διοικητικό φόρτο και συνεκτιμώντας τη σημαντική κοινωνικοοικονομική συμβολή του κλάδου στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, προτείνει πλειάδα μέτρων για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του κλάδου.

Η πρόταση

Προτείνεται, συγκεκριμένα, η θέσπιση 121 μέτρων, τα οποία κατατάσσονται σε επιμέρους κατηγορίες, με πιο σημαντικές:

  • Τη βελτίωση της άμεσης υποστήριξης. Για τον σκοπό αυτό, ζητά κίνητρα που αφορούν στη μετακινούμενη κτηνοτροφία, αύξηση της προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης για την εκτροφή αιγοπροβάτων, επέκταση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και στους βοσκοτόπους, ενώ εκτιμά πως είναι απαραίτητη η προσφορά ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξης στους νεαρούς κτηνοτρόφους και στους νεοεισερχόμενους, με άμεσες ενισχύσεις. Ακόμη, ζητά την παροχή μεγαλύτερης στήριξης και στις οργανώσεις παραγωγών του κλάδου.
  • Την προβολή και την καινοτομία. Εκτός των άλλων, καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξη της έρευνας για καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και τεχνολογίες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην προβολή των προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος, γάλακτος και μαλλιού, με έμφαση όχι μόνο στα παραδοσιακά προϊόντα. Με στόχο τα ελκυστικότερα προϊόντα, καλεί επίσης την Επιτροπή να συντονίσει εκστρατείες για την προβολή των προϊόντων με σήμα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ενώ ζητά παράλληλα και την εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης μελέτης των εμπορικών διεξόδων για το μαλλί.
  • Τις ορθές πρακτικές. Προτείνει, μεταξύ άλλων, πολιτικές ποιότητας που θα προωθούν την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στο αγρόκτημα, με πώληση κυρίως μέσω βραχέων ή τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού, ώστε να επιτραπεί η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Το κεφαλαιώδες ζήτημα της λειτουργίας των αγορών. Προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των τιμών και του κόστους παραγωγής, τονίζοντας τη σημασία της παρακολούθησης των περιθωρίων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής. Με ζητούμενο τα αιγοπρόβεια προϊόντα να σταματήσουν να πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους, το Ευρωκοινοβούλιο θεωρεί αναγκαία την προώθηση της συγκέντρωσης της προσφοράς σε επιχειρήσεις όπως οι συνεταιρισμοί, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών. Αναγκαία, επίσης, κρίνεται η ύπαρξη μηχανισμών πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, εξασφαλίζοντας σταθερότητα των τιμών και δίκαιη απόδοση για τους παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά και τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη διαταραχών οφειλόμενων στο Brexit.
  • Ζωονόσοι. Για τον περιορισμό των συνεπειών των ζωονόσων, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση της έρευνας και την καταβολή προκαταβολών και αποζημιώσεων για τις απώλειες.

Επιπλέον, θεωρεί αναγκαία την οικονομική υποστήριξη των μικρότερων παραγωγών για την εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ενώ, ως προς την κατάρτιση, το Ευρωκοινοβούλιο κρίνει αναγκαία τη διευκόλυνση όχι μόνο της καινοτομίας, αλλά και την παροχή συμβουλών με αρχική και συνεχή κατάρτιση στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

Διαβάστε ακόμη: Ανεκμετάλλευτη η αιγοτροφία στην Ελλάδα, παρά την ποιοτική αξία των προϊόντων της