Τράπεζα γης από τον Δήμο Καρπενησίου

Στην αξιοποίηση όλων των χερσαίων αγρών στα όρια του Δήμου Καρπενησίου που δεν καλλιεργούνται στρέφεται η δημοτική αρχή. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια τράπεζα γης, όπου όλα αυτά τα διάσπαρτα κτήματα θα διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα, συμβάλλοντας σημαντικά στην απασχόληση πολλών ανθρώπων της περιοχής.

Όπως είναι γνωστό, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας υπάρχουν ακαλλιέργητες εκτάσεις, οι οποίες για ολόκληρες δεκαετίες δεν παράγουν τίποτα. Ο μικρός και πολυτεμαχισμένος γεωργικός κλήρος δεν έδινε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες του να στηρίξουν το εισόδημά τους και, παράλληλα, να βελτιώσουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν η έξοδος από το αγροτικό επάγγελμα και η στροφή σε άλλο εργασιακό περιβάλλον ή ακόμη και η μετανάστευση.

Αυτή την τάση προσπαθεί να αντιστρέψει ο Νίκος Σουλιώτης, δήμαρχος Καρπενησίου. «Σημαντικός αριθμός ακαλλιέργητων εκτάσεων ανήκει σε μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται σε Αμερική, Αυστραλία, Καναδά και άλλες χώρες και, ουσιαστικά, η γη μένει αναξιοποίητη.

Η προσπάθεια που καταβάλλουμε ως δημοτική αρχή είναι η καταγραφή και, παράλληλα, η αξιοποίηση όλων αυτών των εκτάσεων από νέους ανθρώπους της περιοχής μας. Θα προσφέρουμε αυτήν τη γη προς ενοικίαση στο ελάχιστο δυνατό κόστος σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή», τονίζει.

Πανεπιστήμιο

Ο κ. Σουλιώτης επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη στήριξη αυτής της δράσης. Όπως εξηγεί, «με την ίδρυση του νέου δασολογικού τμήματος στον δήμο μας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θα έχουμε καλύτερη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από αυτήν τη συνέργεια μπορούμε να έχουμε μία σημαντική υποστήριξη στη δράση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο εκείνους που θα ασχοληθούν με τις αγροτικές δραστηριότητες».

Τα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν στην περιοχή έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες και ένα ποσοστό από αυτά να κατευθυνθούν σε άλλες αγορές. Με την κατάλληλη προβολή τα προϊόντα θα μπορούν να δώσουν σημαντική προστιθέμενη αξία και να ενισχύσουν παράλληλα την τοπική οικονομία. Το εγχείρημα δείχνει να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να υποστηρίζεται από την τοπική κοινωνία, εντούτοις υπάρχουν νομικές αδυναμίες και εκκρεμότητες, που αποτελούν τροχοπέδη.

Το νομικό καθεστώς αυτών των ιδιοκτησιών είναι πολυδαίδαλο και δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση μιας αποτελεσματικής λύσης. Ο Δήμος Καρπενησίου, ωστόσο, επιμένει. «Θα υπάρξει ξεκαθάρισμα χωρίς να διαταραχθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και, παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υπάρχουσες γαίες χωρίς κανένα πρόβλημα».