Την Τράπεζα Πειραιώς επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική πιστοποίηση, αυτή της Τράπεζας Πειραιώς, προχώρησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιβεβαιώνοντας της θέση της ως κορυφαίος φορέας στη χώρα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας της με την Τράπεζα Πειραιώς, η  TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε τη Μονάδα Ασφαλείας και Εποπτείας Συστημάτων-Πληροφορικής του Ομίλου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 που αφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η εν λόγω επαναπιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια εποχή συνεχών αναβαθμίσεων στα πληροφοριακά συστήματα της τράπεζας, εν μέσω του λειτουργικού της μετασχηματισμού, στον οποίο οι συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν κορυφαίο ρόλο.

Σημειώνεται πως η πιστοποίηση αφορά το σύνολο των λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη διαχείριση και τη λειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς στο κύριο μηχανογραφικό της κέντρο και σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την υποστήριξη και τη διαχείριση των υποδομών πληροφορικής της τράπεζας.

Η σχετική επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς στην Αθήνα, ενώ η αρχική πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποιήθηκε το 2009.

Ο κ. Ζαφείρης Κόβρας, Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV HELLAS (TÜV NORD) τόνισε ότι: «Η επαναπιστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στο κομβικό αντικείμενο της διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα για την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε μια εποχή ψηφιοποίησης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η σταθερή συνεργασία μας με την Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει τη θέση μας ως κορυφαίο φορέα πιστοποίησης στη χώρα. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση της Τράπεζας Πειραιώς με τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια  των πληροφοριών, τόσο της ίδιας της τράπεζας όσο και  των συναλλασσομένων με αυτή».