Τρία σενάρια για την εξέλιξη του αγροτικού εισοδήματος στη σκιά του κορωνοϊού στην Ιρλανδία

Από 26% μέχρι 57% θα μειωθεί το μέσο εισόδημα των Ιρλανδών γεωργών και κτηνοτρόφων στο φόντο των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, σε σύγκριση με την εκτίμηση προ της εμφάνισης της πανδημίας. Αυτό προκύπτει από τα τρία σενάρια που εκπόνησε η ημικρατική αρχή για αγροτικά θέματα της χώρας, Teagasc, λαμβάνοντας σε κάθε σενάριο διαφορετικά δεδομένα ως πιθανή εξέλιξη το επόμενο διάστημα σε δομικές παραμέτρους που επηρεάζουν καθοριστικά το τελικό εισόδημα των αγροκτηνοτρόφων.

Οι εκπονητές της μελέτης έλαβαν ως βάση τις προβλέψεις για το μέσο εισόδημα πέντε μορφών αγροτικής δραστηριότητας (μονάδα εκτροφής βοοειδών, άλλες κτηνοτροφικές μονάδες, αιγοπροβατοτροφική εκμετάλλευση, μονάδα γαλακτοπαραγωγής, αροτραίες καλλιέργειες) για το 2020 προ κορωνοϊού και σε σχέση με αυτά προκύπτει η διαφορά στα τρία σενάρια, τα οποία εκπονήθηκαν υποθέτοντας τρεις διαφορετικές εξελίξεις της νέας κατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, ως δεδομένοι ελήφθησαν παράγοντες όπως η κατάρρευση του κλάδου των υπηρεσιών εστίασης, το επακόλουθο πλεόνασμα προϊόντων που οδηγεί σε απότομη μείωση στις τιμές των εμπορευμάτων, η οποία αναμένεται ότι θα διατρέξει και στο 2021, και η σχετικά σταθερή φύση του εφοδιασμού που βασίζεται στην περιορισμένη δυνατότητα των αγροτών να μειώσουν βραχυπρόθεσμα την παραγωγή τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση του εισοδήματος πριν από την εξάπλωση του κορωνοϊού το 2020 σε σύγκριση με το 2019 το μέσο αγροτικό εισόδημα υπολογιζόταν αυξημένο κατά 5%.

Ειδικότερα, στις μονάδες εκτροφής βοοειδών προβλεπόταν ότι οι τελικές τιμές θα ήταν αυξημένες κατά 2%, σε άλλες εκμεταλλεύσεις βοοειδών μειωμένο κατά 3%, σε εκμεταλλεύσεις με αρνιά αυξημένο κατά 9%, μονάδες γαλακτοπαραγωγής αυξημένο κατά 9% και σε αροτραίες μειωμένο κατά 2%. Στο πρώτο σενάριο, ελήφθη υπόψη μειωμένη τιμή γάλακτος και κρέατος κατά 10%, αύξηση 13% στις τιμές του χοίρειου, ενώ όσον αφορά τις αροτραίες, σταθερές τιμές στο κριθάρι, αλλά αύξηση 10% στο σιτάρι. Στο δεύτερο σενάριο λαμβάνονται πιο δραστικές μειώσεις στις τιμές των προϊόντων κρέατος βόειου και πρόβειου και γάλακτος, κατά 15%, αύξηση στην τιμή του χοίρειου κατά 5% και αμετάβλητες τιμές στο σιτάρι, αλλά 10% μείωση στην τιμή του κριθαριού.

Στο τρίτο και χειρότερο όλων σενάριο που υποτέθηκε ότι μπορεί να διαμορφωθεί στην εξέλιξη της συγκυρίας, ελήφθη ως δεδομένο ότι οι τιμές στο κρέας και στο γάλα θα μειωθούν κατά 20%, αμετάβλητες θα παραμείνουν οι τιμές για το χοίρειο και οι τιμές στο σιτάρι και στο κριθάρι θα μειωθούν κατά 10% και 20% αντίστοιχα. Από το πρώτο σενάριο που εκπονήθηκε προκύπτει μέσο αγροτικό εισόδημα για το 2020 μικρότερο κατά 26% σε σύγκριση με το εκτιμώμενο προ κορωνοϊού, από το δεύτερο κατά 42% και από το τρίτο κατά 57%.