Ευρωεκλογές 2019: Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου – «Διασύνδεση τουρισμού και πρωτογενούς τομέα»

της Μαίρης Τριανταφυλλοπούλου, υποψήφιας ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας. Η αγροτική παραγωγή μας, με την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, μπορεί να αναβαθμίσει τον απλό τουρισμό σε μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Τα οφέλη μιας τέτοιας συνέργειας θα είναι πολλαπλά και για τους δύο κλάδους.

Η επιτυχής σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τριτογενή είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, που απαιτεί, πριν από όλα, τη συστηματική μελέτη των υπαρχόντων δεδομένων. Για παράδειγμα, ποια είναι η προσφορά και η ζήτηση; Ποιο είναι το ποσοστό κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων; Να μελετήσουμε καλές πρακτικές χωρών της ΕΕ, που έχουν μεγαλύτερη απορρόφηση των τοπικών τους προϊόντων στον τουρισμό, όπως η Ιταλία, και πώς αξιοποιούν κονδύλια για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων τους.

Πρώτο και αναγκαίο βήμα, από την πλευρά της πολιτείας, είναι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου διασύνδεσης των δύο τομέων, με κρίσιμη προϋπόθεση να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας των υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ομάδες παραγωγών και σχετικά σχήματα, χρηματοδοτικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της παραγωγής, την προβολή και την προώθηση του γαστρονομικού πλούτου κ.ά.). Κομβικό σημείο είναι η σύσταση ενός μηχανισμού που να διαχειρίζεται και να οργανώνει τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ των φορέων, εξασφαλίζοντας και διασφαλίζοντας, παράλληλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τη σταθερότητα της τροφοδοσίας, τη διανομή και το χαμηλό κόστος. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να ευνοεί τη δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων από κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι οποίες θα αντιμετωπίζονται ως start ups επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα σε αγροτουριστικές ή οινοτουριστικές επιχειρήσεις να δημιουργούν τουριστικά καταλύματα.

Συνέργειες: Η ισχύς εν τη ενώσει

Ως γνωστόν, μέσω των συνεργειών ενώνουμε δυνάμεις που παράγουν αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι θα μπορούσε να επιτύχει ο κάθε κλάδος από μόνος του. Σημαντικός αρωγός τέτοιων συνεργασιών είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ειδικότερα των αντίστοιχων Μμέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, που προωθούν το χτίσιμο συλλογικοτήτων και συνεργασιών. Οι συνεργασίες είναι σαφές πως θα αυξήσουν τη ζήτηση και θα πρέπει να προνοήσουμε, διασφαλίζοντας την επάρκεια και την ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τη δημιουργία νέων αγροτικών σχημάτων (όπως ομάδες και οργανώσεις παραγωγών), που θα προωθούν αυτά τα προϊόντα σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.


Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α και Β βαθμού)

Η περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και η τουριστική ανάδειξη και προβολή οργανώνονται μαζί, συμπράττουν και δημιουργούν ένα εξατομικευμένο τουριστικό προϊόν για κάθε περιοχή. Η οργάνωση μπορεί να ξεκινήσει με τη δημιουργία περιφερειακών κέντρων τοπικής γαστρονομίας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. Οι ΟΤΑ μπορούν να πρωτοπορήσουν, δημιουργώντας ένα σύστημα πιστοποίησης προϊόντων και εστιατορίων της περιοχής τους ή οργανώνοντας γαστρονομικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και οινογνωσίας ανά περιφέρεια. Να οργανώσουν καμπάνιες ενημέρωσης των αγροτών και ιδίως των νέων και να τους καλέσουν να μετατρέψουν τους χώρους παραγωγής του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης σε επισκέψιμους χώρους για τους τουρίστες.

Εν κατακλείδι, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, αποφασίζοντας να συνδέσουμε τον πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα, ανοίγονται μπροστά μας νέοι αναπτυξιακοί δρόμοι, στους οποίους η Ελλάδα έχει ένα αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα.