Τριφυλία: Αυξημένη παραγωγή και μειωμένο κόστος άρδευσης για τους παραγωγούς

Τριφυλία: Αυξημένη παραγωγή και μειωμένο κόστος άρδευσης για τους παραγωγούς
-Διαφήμιση-

Έχουν καταφέρει να βελτιώσουν και να αυξήσουν την παραγωγή τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής. Ο λόγος για αγρότες ελιάς και καρπουζιού στην Τριφυλία, που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες στις καλλιέργειές τους. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον Σπύρο Φουντά, επίκουρο καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος συνεργάζεται με τους παραγωγούς, «ήταν η κατάλληλη για να επιφέρει αποτελέσματα αύξησης της παραγωγής και μείωσης κυρίως του αρδευτικού κόστους σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα».

20% μείωση της ποσότητας του νερού στο καρπούζι

Μεμονωμένοι παραγωγοί καρπουζιού, ΔΑΟΚ Τριφυλίας και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αποτέλεσαν την ομάδα που εδώ και τρία χρόνια έχει βάλει σε εφαρμογή όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες βελτίωσης της παραγωγής. «Σε πείραμα εμπορικής καλλιέργειας καρπουζιού στην Τριφυλία, μελετήθηκε η απόδοση της καλλιέργειας με τη χρήση νέων τεχνολογιών για άρδευση, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες πρακτικές. Στον αγρό, εγκαταστάθηκε σύστημα με αισθητήρες μέτρησης ποσότητας άρδευσης, κλιματικών και εδαφικών παραμέτρων. Ο σταθμός είχε τη δυνατότητα συνεχούς συλλογής και αποστολής των δεδομένων στο διαδίκτυο. Εκεί, ο χρήστης μπορούσε να παρακολουθήσει τις καιρικές συνθήκες, καθώς και την αρδευόμενη ποσότητα, ενώ λάμβανε και συμβουλές άρδευσης. Μια σημαντική δυνατότητα του συστήματος ήταν ο απομακρυσμένος έλεγχος μιας ηλεκτροβάνας από το διαδίκτυο, ο οποίος επέτρεπε την άρδευση χωρίς τη φυσική παρουσία του παραγωγού στο χωράφι. Το σύστημα πέτυχε έως 20% μείωση της ποσότητας του νερού που καταναλώθηκε, με παράλληλη αύξηση της ποιότητας της παραγωγής», επισημαίνει στην «ΥΧ» ο Σ. Φουντάς.

Επίσης, μισός τόνος καρπουζιών μεταφέρθηκε από την Τριφυλία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να γίνει σύγκριση της ποιότητας αυτών που έχουν παραχθεί με σύγχρονες τεχνολογίες και αυτών με συμβατικές. Ο Σ. Φουντάς επισημαίνει πως «βάλαμε τα καρπούζια σε διαφορετικούς θαλάμους και μελετήσαμε την ωριμότητα, την τραγανότητα καθώς και πόσο καιρό μπορεί να κρατηθεί κάθε καρπούζι».

Σύγχρονες τεχνολογίες στην ελιά

Η δεύτερη καλλιέργεια η οποία έχει ωφεληθεί από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είναι η καλλιέργεια της ελιάς στην Τριφυλία. Ο Σ. Φουντάς αναφέρει στην «ΥΧ» πως η χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται σε τρία αγροκτήματα της Ομάδας Παραγωγών «Νηλέας», σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας. «Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα IOF2020, κατά το οποίο χρησιμοποιούμε μετεωρολογικούς σταθμούς στο χωράφι. Κάθε χρόνο, συγκρίνουμε τη μέση παραγωγή, τις μέσες αποδόσεις και καταναλώσεις νερού των τριών αγροκτημάτων, με εκείνα στα οποία δεν εφαρμόζεται κάποια σύγχρονη τεχνολογία. Με βάση τις συγκρίσεις, έχουμε διαπιστώσει πως υπάρχει αύξηση της παραγωγής και μείωση του αρδευτικού νερού». Σε λίγο καιρό, όπως μας ενημερώνει ο Σ. Φουντάς, εκτός από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο χωράφι, θα γίνει εγκατάσταση τεχνολογιών και στο ελαιοτριβείο, οι οποίες θα παρακολουθούν όλη την πορεία του ελαιολάδου, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, αλλά και τις επιπτώσεις στην ποιότητα του λαδιού από τις διαφορετικές μεταχειρίσεις».

Χρειαζόμαστε τις νέες τεχνολογίες

Κατηγορηματικός ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών ήταν στην «ΥΧ» ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, ο οποίος τόνισε πως «χρειαζόμαστε τις νέες τεχνολογίες, διότι η περιοχή είναι ένα πολύ δυνατό παραγωγικό κέντρο. Για αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να τις αξιοποιήσουμε, για να μειώσουμε τις εισροές, είτε αφορά λιπάσματα, είτε αφορά φυτοφάρμακα, είτε αφορά νερό άρδευσης, και κατ’ επέκταση να αυξήσουμε την παραγωγή, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της. Μέσω των παρεμβάσεων που πραγματοποιήσαμε στο καρπούζι είδαμε διαφοροποίηση στη λίπανση, αλλά και στη χρήση του αρδευτικού νερού. Το πιο θετικό από όλα ήταν πως οι παραγωγοί μας ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις πρακτικές, καθώς τα νέα παιδιά θέλουν να εξελίξουν τις καλλιέργειές τους. Επίσης, το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής μας μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στην παρακολούθηση όλων αυτών».

Δακοκτονία

Εκτός, όμως, από τη μείωση των εισροών, οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται και για την αντιμετώπιση των ασθενειών. «Έχουμε πραγματοποιήσει την εφαρμογή αυτών των καλλιεργειών και σε διάφορα προγράμματα, όπως η δακοκτονία. Παρακολουθούμε, δηλαδή, τους ψεκασμούς σε πραγματικό χρόνο, ώστε να δράσουμε έγκαιρα, να κάνουμε τροποποιήσεις και να διορθώσουμε αστοχίες και παραλήψεις», τονίζει ο Α. Παρασκευόπουλος.

-Διαφήμιση-