Τρίτη από το τέλος η Ελλάδα στην κατάρτιση των αγροτών

Το πρόγραμμα για τους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν το 2014 θα ξεκινήσει στα τέλη φθινοπώρου

Αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε κρίνεται η επαγγελματική εκπαίδευση των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν τεχνικές ικανότητες και να είναι σε θέση να αναβαθµίσουν την τεχνογνωσία τους και να προσαρµοστούν στις αλλαγές του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Οι αγρότες, και κυρίως οι νέοι, έχουν ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης σχετικά με τις καλλιέργειες που επιλέγουν και κατευθύνσεων για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, µε την προστασία του περιβάλλοντος και µε τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων. Ωστόσο, στην Ελλάδα, η γεωργική εκπαίδευση βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο, παρά το γεγονός ότι οι εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνουν τη σημαντική συμβολή της στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Το γεγονός αυτό καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία, που κατατάσσουν την χώρα μας στις 3 τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εκπαίδευση-κατάρτιση των αγροτών, με έλλειψη επαρκούς τυπικής κατάρτισης, καθώς και επιδεικτικών πρότυπων εγκαταστάσεων και καλών αγροτικών πρακτικών.

Ανεπάρκεια

Χαρακτηριστικό της ανεπάρκειας του κράτους σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των αγροτών, αποτελεί η σημαντική καθυστέρηση στην υποχρεωτική κατάρτιση των νέων αγροτών, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του 2014! Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι ξεκίνησαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και επένδυσαν στον αγροτικό τομέα, αναμένουν ακόμα την εκπαίδευσή τους, και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αδυνατεί να εκπληρώσει ακόμα και τις υποχρεώσεις που το ίδιο θέτει στους υποψήφιους αγρότες. «Εντάχθηκα στο πρόγραμμα πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών το 2014 και ακόμα δεν έχω πραγματοποιήσει το προαπαιτούμενο πρόγραμμα κατάρτισής μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τέτοια κωλυσιεργία», τονίζει ο 32χρονος Κωνσταντίνος Σελιτσιάνος, που δραστηριοποιείται στο Μαυρομμάτι Παμίσου στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής ενημέρωση, η υποχρεωτική εκπαίδευση των 150 ωρών από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα για τους νέους γεωργούς που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα το 2014 και υπολογίζονται σε 10.700, θα ξεκινήσει στα τέλη φθινοπώρου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2017. Ωστόσο, πολύ σύντομα θα «τρέξουν» και τα νέα προγράμματα κατάρτισης για την εκπαίδευση των νέων και νεοεισερχομένων αγροτών, αμέσως μετά την προκήρυξη του προγράμματος πρώτης εγκατάστασης και είναι άγνωστο αν θα πραγματοποιηθούν έγκαιρα αυτή τη φορά.

Έλλειψη γνώσεων

Όμως, όπως υποστηρίζει η πλειονότητα του αγροτικού κόσμου, αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες για γνώση. Οι Έλληνες αγρότες προσπαθούν αβοήθητοι και χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση να ανταγωνιστούν τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, που έχουν εδώ και δεκαετίες αυτές τις προϋποθέσεις.

Τα δεδομένα της αγροτικής δραστηριότητας έχουν αλλάξει και δεν αρκεί μόνο η παραγωγή ενός προϊόντος, αλλά χρειάζονται γνώσεις γύρω από τις νέες καλλιεργητικές μεθόδους και από τις συνεχείς μεταβολές των συνθηκών που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιφέρει.

Πανεπιστημιακές έρευνες έχουν αναδείξει την ανάγκη των νέων για «στοχευμένη» εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα της αγροτικής παραγωγής, τα οποία ταυτόχρονα θα σχετίζονται με τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παραγωγών της εκάστοτε περιοχής.

Πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών αποτελεί η εισαγωγή του μαθήματος της «Πρωτογενούς Παραγωγής» στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση για να διαμορφωθούν οι σωστές αντιλήψεις τόσο στους μελλοντικούς αγρότες, όσο και στους μελλοντικούς καταναλωτές αγροτικών προϊόντων.

Δεδομένου, δε, ότι η αποτελεσματικότερη μορφή εκπαίδευσης των νέων αγροτών είναι η μαθητεία, προτείνει τη δημιουργία Γεωργικών Σχολείων σε κάθε αιρετή Περιφέρεια.

Νικολέτα Τζώρτζη