Τρίτη πιο φτωχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ελληνική ύπαιθρος

✱ Μειώνονται τα ποσοστά στην υπόλοιπη ΕΕ
✱ Μεγαλύτερη η συμβολή του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα στο σύνολο των απασχολουμένων κατά 10% από την ΕΕ των 28

Περαιτέρω μείωση του ποσοστού φτώχειας στις αγροτικές περιοχές κατέγραψε η Κομισιόν για το 2017, αφού το ποσοστό άγγιξε το 24%, κατά σχεδόν 2% χαμηλότερο δηλαδή από αυτό του προηγούμενου έτους και κατά 5% χαμηλότερο από το 29,1% του 2010. Μπορεί το ποσοστό των κατοίκων της υπαίθρου που πλησιάζουν ή βρίσκονται στο όριο της φτώχειας να παραμένει υψηλότερο από το αντίστοιχο συνολικά των κατοίκων της ευρωπαϊκής επικράτειας, ωστόσο η ψαλίδα αυτή έχει κλείσει αισθητά, από το 5,3% του 2010 στο 1,5% του 2017.

Δυστυχώς, κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει για την Ελλάδα, αφού και για το 2017 το ποσοστό φτώχειας των κατοίκων της υπαίθρου παρέμεινε σταθερό στο 38,9%, 15 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα, για το ίδιο έτος, το ποσοστό φτώχειας που αναφέρεται στο σύνολο του πληθυσμού καταγράφηκε κατά 4 μονάδες χαμηλότερα, στο 34,8% παρουσιάζοντας μείωση από το περασμένο έτος κατά 0,8%. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την τελευταία επικαιροποίηση της Κομισιόν σε δείκτες που αφορούν την αξιολόγηση των επιδόσεων της ΚΑΠ σε συγκεκριμένους τομείς.

Η χώρα μας κατέχει την τρίτη θέση των υψηλότερων ποσοστών φτώχειας στην ΕΕ των 28, με 38,9%. Τα πρωτεία ανήκουν στη Βουλγαρία (51,9%), δεύτερη έρχεται η Ρουμανία (48,5%) και την πεντάδα συμπληρώνουν η Λιθουανία (37,2%) και η Λετονία (33,7%). Αντίθετα, στην πρώτη πεντάδα των χωρών της ΕΕ που εμφάνισαν τα μικρότερα ποσοστά φτώχειας στις περιοχές της υπαίθρου ανήκουν η Τσεχία με 11,6%, η Ολλανδία και η Αυστρία με 13%, η Δανία με 13,1% και η Γαλλία με 13,9%, με τις Τσεχία και Ολλανδία να εμφανίζουν ελαφρώς χειρότερη εικόνα από αυτήν του 2016. Σημειώνεται ότι από τα στοιχεία για το 2016 και το 2017 απουσιάζουν αυτά της Μάλτας.

Χαμηλότερη από το 2008 η συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα στη συνολική απασχόληση της ΕΕ

Παρά την αύξηση που παρουσιάζει η απασχόληση για τις αγροτικές περιοχές, η συμβολή της απασχόλησης του αγροδιατροφικού τομέα στη συνολική απασχόληση της ΕΕ παραμένει χαμηλή, περίπου στο 6%, χαμηλότερα δηλαδή κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από το 7% του 2008. Με σχετικά σταθερό το ποσοστό των ατόμων που απασχολούνται στη βιομηχανία τροφίμων περίπου στο 2,3%, χειρότερη φαίνεται η εικόνα των ποσοστών σε ό,τι αφορά τα άτομα που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, από το 4,9% του 2008 στο 3,8% του 2017.

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας, αφού το μερίδιο του αγροδιατροφικού τομέα στη συνολική απασχόληση για τη χώρα το 2017 ανήλθε στο 16%, με το περίπου 12% να προέρχεται από τον γεωργικό τομέα, όταν η βιομηχανία τροφίμων συνέβαλε κατά 4%. Σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2008, το μερίδιο του αγροδιατροφικού τομέα στο σύνολο της απασχόλησης αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες που επιμερίζονται και στους δύο τομείς.

Τα παραπάνω στοιχεία κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των χωρών με το μεγαλύτερο μερίδιο εργαζομένων στη γεωργία στο σύνολο των απασχολουμένων, μαζί με τις Ρουμανία και Πολωνία. Βέβαια, οι δύο τελευταίες αποτελούν από κοινού το 40% περίπου του ευρωπαϊκού συνόλου, σε όρους αριθμού ατόμων που απασχολούνται στον κλάδο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων, τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν τη χώρα μας στην πρώτη εξάδα των χωρών της ΕΕ με τα μεγαλύτερα μερίδια εργαζομένων επί του συνόλου των απασχολουμένων (πάνω από 3%), μαζί με τις Κροατία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Λιθουανία.

Σε όρους ετήσιας μεταβολής κατά την τελευταία πενταετία, ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκε στη βιομηχανία τροφίμων αυξήθηκε κατά 1,3% στην ΕΕ των 28. Από τα 20 κράτη-μέλη που είδαν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων στον τομέα για το ίδιο διάστημα, η Ελλάδα καθώς και οι Ουγγαρία και Ρουμανία επέδειξαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε όρους μέσης ετήσιας μεταβολής, 5,1%, 4,1% και 4% αντίστοιχα, όταν στον αντίποδα βρίσκονταν οι Λετονία και Φινλανδία.

Βελτιώνονται τα ποσοστά απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ

Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ο δείκτης απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, ο οποίος το 2017 έδειξε βελτίωση κατά 1,7% από ό,τι το 2016, πηγαίνοντας από το 66% στο 67,7%. Βελτίωση, που σε σύγκριση με το 2010 προσέγγισε το 5%.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών εμφάνισαν οι αγροτικές περιοχές της Ολλανδίας (79,6%), της Γερμανίας (78,1%), της Σουηδίας (77,3%), της Μ. Βρετανίας (75,9%) και της Αυστρίας (75,8%). Στον αντίποδα, η πεντάδα των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, παρά τη βελτίωση που επιδεικνύουν την τελευταία πενταετία, αποτελείται από χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπως η Κροατία (54,7%), η Ελλάδα (56,8%), η Βουλγαρία (57,9%), η Ισπανία (58,8%) και η Ιταλία με 58,1%.