Την Τρίτη το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας υπό ρουμανική προεδρία

-Διαφήμιση-

Στη σκιά της ρήξης μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών-μελών κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου στο Βουκουρέστι, συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουνίου το τελευταίο Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο υπό τη ρουμανική προεδρία. Οι διαφωνίες που εκφράστηκαν σχετικά με τη νέα ΚΑΠ δεν άφησαν κανένα περιθώριο για να επιτευχθεί η μερική γενική προσέγγιση που επιδίωκε η Ρουμανία, για αυτό και την ερχόμενη Τρίτη θα παρουσιαστεί η έκθεση προόδου της προεδρίας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που έγιναν με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν.

Η έκθεση επικεντρώνεται στην πορεία των εργασιών αναφορικά με τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, τη χρηματοδότηση και διαχείρισή της, αλλά και τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς γεωργικών προϊόντων.

Αυτήν τη φορά, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας θα επικεντρωθεί στην πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση και την εφαρμογή του επόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και στόχος είναι να επιτευχθεί τουλάχιστον σε αυτό το θέμα η λεγόμενη μερική γενική προσέγγιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι προτείνεται από την Επιτροπή ο προϋπολογισμός του Ταμείου να ανέλθει στα 6,14 δισ. ευρώ και η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική να εφαρμοστεί πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες, μεταξύ των οποίων η προώθηση της βιώσιμης αλιείας και η διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, η στήριξη της ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας κ.ά.

-Διαφήμιση-