Παρασκευή και τυποποίηση ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας μέσω leader;

-Διαφήμιση-

Θέλω να κάνω παρασκευή και τυποποίηση ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας και να προβώ στην καθετοποίηση της παραγωγής μου. Μπορώ να ενταχθώ στο leader;

Νίκος, Γιαννιτσά

Εξαρτάται από τις δράσεις που έχει ανακοινώσει η τοπική αναπτυξιακή εταιρεία. Πάντως, σε γενικές γραμμές, το οριζόντιο Μέτρο 4.2.3, που αφορά τη μεταποίηση και την τυποποίηση γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες, έχει εκχωρηθεί στις αναπτυξιακές εταιρείες, οπότε θα πρέπει να έχει και η Αναπτυξιακή της περιοχής σας τέτοιες σχετικές δράσεις.

Διαφορετικά, μπορείτε να εξετάσετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε σε κάποιο Σχέδιο Βελτίωσης, που δίνει τη δυνατότητα παρασκευής ζωοτροφών και τυποποίησης για χονδρική πώληση.

-Διαφήμιση-