Βάπτισμα πυρός για Μ. Βορίδη και Κ. Σκρέκα στις Βρυξέλλες

Έτοιμη να διαμορφώσει μία μεταβατική ΚΑΠ δηλώνει η φινλανδική προεδρία

-Διαφήμιση-

Μπορεί το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 15ης Ιουλίου να ασχολήθηκε με σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα την εμπορική συμφωνία με τις χώρες του Mercosur, την προοπτική της ζάχαρης ή την κρίση της πανώλης των χοίρων, ωστόσο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε ένα από τα ζητήματα της υπό αναθεώρηση ΚΑΠ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπουργοί κλήθηκαν να τοποθετηθούν σε δύο ερωτήματα: Πρώτον, ποια από τα μέτρα της ΚΑΠ είναι περισσότερο σημαντικά στην επίτευξη των υψηλών περιβαλλοντικών προσδοκιών της Ευρώπης. Δεύτερον, πώς πρέπει να βελτιωθούν οι προτάσεις της αυστριακής και ρουμανικής προεδρίας, ώστε τα μέτρα αυτά να γίνουν πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες απλοποίησης, διευκόλυνσης των αγροτών, αλλά και τις τοπικές συνθήκες.

Ο Χόγκαν και οι φυλές των κρατών-μελών

Το περίγραμμα που έθεσε ο απερχόμενος Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, αφορούσε την κοινή πεποίθηση ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να μετατρέψει τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε πράξεις, λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ήδη ο αγροτικός τομέας και η ύπαιθρος. Έθεσε, επίσης, το ζήτημα ότι κάθε κράτος-μέλος θα μπορεί να προσαρμόσει τα εργαλεία της ΚΑΠ με βάση τις ανάγκες του, αλλά τόνισε ότι η αιρεσιμότητα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένων και των μικρότερων.

 Όπως υπογράμμισε, όλες οι προτάσεις αιρεσιμότητας της Επιτροπής είναι δίκαιες και θα πρέπει να διατηρηθούν. Εκτός από τα παραπάνω ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τους ελέγχους και τις ποινές με βάση τους δικούς τους κανόνες, οι οποίοι όμως θα ανταποκρίνονται σε κάποιες κοινές αρχές. Τέλος, τόνισε ότι τα οικολογικά προγράμματα του Πυλώνα 1 είναι αρκετά ευέλικτα και θα είναι ζωτικά εργαλεία, ώστε οι πρακτικές των αγροτών να είναι περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές.

 Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι υπουργοί χωρίστηκαν ουσιαστικά σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα υπουργών απαρτίστηκε από εκείνους που εξέφρασαν τη θετική τους στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά και οικολογικά μέτρα, αλλά τόνισαν τη σημασία του κατάλληλου προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Η δεύτερη ομάδα από εκείνους που υποστήριξαν ότι χρειάζεται επιπλέον ευελιξία και απλοποίηση των μέτρων, ώστε να υιοθετηθούν πιο εύκολα οι απαιτήσεις για το κλίμα.

Τέλος, η τρίτη ομάδα περιελάμβανε εκείνους τους υπουργούς που εξέφρασαν διαφωνίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά μέτρα βασιζόμενοι σε τομείς όπως οι μικρές εκμεταλλεύσεις, η υποχρεωτική εφαρμογή των οικολογικών μέτρων, οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας και οι ελάχιστες δαπάνες για τα οπωροκηπευτικά.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη ομάδα, με τον υπουργό ΑΑΤ, Μάκη Βορίδη, να αναφέρει ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων αποτελεί η απλούστευση κάποιων στοιχείων της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, καθώς και η αποφυγή των επικαλύψεων στα μέτρα που θα εφαρμόζονται, ενώ στήριξε και την προαιρετική εφαρμογή των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κράτους-μέλους.

Επίσης, επανέλαβε την ελληνική θέση για εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας, ώστε να υπάρξει ουσιαστική απλούστευση στην εφαρμογή της πολιτικής, αλλά και ως μέτρο στήριξης των μικρών εκμεταλλεύσεων που έχουν πολύ βασικό ρόλο στην τοπική αγροτική οικονομία και στο περιβάλλον.

Νευρικός ο Χόγκαν

Προς απάντησή τους, ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, τόνισε ότι οι υπουργοί δεν θα πρέπει να κρύβονται πίσω από τις αποκλίνουσες αυτές απόψεις για την αποφυγή της εφαρμογής των περιβαλλοντικών μέτρων και συμπλήρωσε ότι οι προτάσεις των κρατών-μελών για περισσότερη ευελιξία, αντικατάσταση των μέτρων ή περισσότερη απλούστευση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση χαμηλό επίπεδο περιβαλλοντικών και οικολογικών στόχων.

Υπάρχει, λοιπόν, η αντίφαση ότι παρά τις μεγάλες καταστροφές που πλήττουν την Ευρώπη λόγω της κλιματικής μεταβολής, είναι πολλοί οι υπουργοί που ζητούν εκπτώσεις στα περιβαλλοντικά μέτρα. Σε τελική ανάλυση, είναι αυτές οι εκπτώσεις οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τους επικριτές της ΚΑΠ και από όσους επιθυμούν τη μείωση του προϋπολογισμού της.

Η είδηση της ημέρας

Η συνεδρίαση, όμως, έβγαλε και ειδήσεις. Λόγω της κοινής πεποίθησης ότι δεν θα προλάβει να τεθεί έγκαιρα σε εφαρμογή η νέα ΚΑΠ, η φινλανδική προεδρία έδειξε έτοιμη, αν της ζητηθεί, να προετοιμάσει μία μεταβατική ΚΑΠ μέχρι την πλήρη λειτουργία της.

Δεύτερον, σχολιάστηκε ευρέως η άποψη του Φινλανδού προέδρου Jari Leppa «ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλυθεί (σε επίπεδο αρχηγών κρατών) το ζήτημα του δημοσιονομικού πλαισίου και κατ’ επέκταση του προϋπολογισμού, η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα μπορεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019».

 

 

 

-Διαφήμιση-