Βιώσιμη ανάπτυξη για τη διατροφή

Μετασχηματισμός του παγκόσμιου συστήματος με το FReSH

Βιώσιμη ανάπτυξη για την διατροφή

Ως ανθρωπότητα έχουμε φτάσει στο σημείο που χρειαζόμαστε δραστικά μέτρα επανεξέτασης και διόρθωσης του διατροφικού συστήματος, αν θέλουμε να υπάρξει επισιτιστική ασφάλεια για μας και για τα επιπλέον 3 δισ. πολιτών έως το 2050. Μεταξύ των δραστικών μέτρων, βρίσκεται η δέσμευση 25 εταιρειών τροφίμων παγκόσμιας εμβέλειας να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό του παγκόσμιου διατροφικού συστήματος.

Οι εταιρείες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή τροφίμων μέχρι αυτήν των φαρμάκων. Οι εταιρείες θα συνεργαστούν μέσω του προγράμματος FReSH, το οποίο δημιουργήθηκε από το World Business Council for Sustainable Development και τη νεοσύστατη ευρωπαϊκή επιτροπή EAT, που λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2016.

Το πρόγραμμα FReSH, για να επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, που μπορεί να θεωρηθεί και ακατόρθωτος από μερικούς, έχει φέρει σε συνεργασία τις εταιρείες τροφίμων και την επιστήμη. Το πρόγραμμα είναι μια πλατφόρμα για τον ιδιωτικό τομέα, που εργάζεται για την επίτευξη του μετασχηματισμού του διατροφικού συστήματος. Σε συνεργασία με την επιστήμη, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών, η πλατφόρμα FReSH ​​θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην αλλαγή του διατροφικού συστήματος παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές διατροφικές συνήθειες, εστιάζοντας στους εξής άξονες:

1.Την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για υγιή και βιώσιμη διατροφή, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

2. Την προσαρμογή της παραγωγής τροφίμων στις ανάγκες της ζήτησης για την επίτευξη ενός βιώσιμου διατροφικού συστήματος.

3. Τη βελτίωση της παροχής τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τα απόβλητα.

4. Τη μέτρηση, την υποβολή εκθέσεων και την επικοινωνία πρόοδο.

Αν πραγματοποιηθούν οι παραπάνω προκλήσεις με βιώσιμο τρόπο, εκτός από τον επιθυμητό στόχο της αλλαγής του διατροφικού συστήματος, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες αξίας 2,3 δισ. δολαρίων ετησίως από το 2030, δημιουργώντας περίπου 80 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.