Στη Βουλή η τροπολογία για τη Δακοκτονία – Στο ΥΠΑΑΤ περνά η προμήθεια των υλικών

Και το 2019 δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και από προσωρινούς μειοδότες

Συμπληρωματικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου για δολωματικό ψεκασμό, από την ΔΑΟΚ Κρήτης

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή η αναμενόμενη τροπολογία του ΥΠΑΑΤ για τη Δακοκτονία, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η τροπολογία, ρυθμίζει θέματα της δακοκτονίας για το 2019, για την προσωρινή ανάθεση των έργων, αλλά και την προμήθεια των υλικών.

Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη, όπως αναφέρει η σχετική εισήγηση, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς πολιτείας για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, με την τροπολογία αυτή το ΥΠΑΑΤ επιχειρεί να υπερβεί τα τυχόν εμπόδια που φέρουν οι χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση των έργων αλλά και τα προβλήματα που παρατηρούνται στην προμήθεια των υλικών. Στόχος των αλλαγών που προωθεί η τροπολογία είναι η έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, αντιμετωπίζοντας την πρώτη θεμελιωτική γενιά του δάκου, σύμφωνα με τις ενδείξεις που παρέχονται από τις δακοπαγίδες, ώστε να προστατευθεί η παραγωγή, η ποιότητα του ελαιολάδου και το εισόδημα των παραγωγών και να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετώπισε η χώρα κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Σε ότι αφορά την αλλαγή της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015, παρατείνεται και για το έτος 2019 (όπως ίσχυε για τα δύο προηγούμενα έτη) η δυνατότητα ανάθεσης εκτέλεσης του προγράμματος δακοκτονίας σε προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Ενώ όπως ορίζει, οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την έναρξη των εργασιών έως και τη σύναψη των οικείων συμβάσεων εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο Περιφερειάρχης, βεβαιώνει με σχετική πράξη την εκτέλεση της υπηρεσίας και το ύψος της δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.

Ταυτόχρονα, με την τροποποίηση της αντίστοιχης αρμοδιότητας (αριθμ. 31 του β΄Υποτομέα Γεωργίας) του άρθρου 186, του ν. 3852/2010 για τον καθορισμό των Αρμοδιοτήτων των Περιφερειών, αφαιρεί από αυτές την προμήθεια των υλικών δακοκτονίας, η οποία θα διενεργείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣ για τη μεταφορά των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ από τους αποδιδόμενους στις Περιφέρειες πόρους.

Δείτε εδώ τη σχετική τροπολογία