Χαλκίδα: Κίνδυνος από τα ορυκτέλαια των μηχανών στο χωράφι και το ελαιοτριβείο

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Εύβοιας παρουσιάστηκαν σχέδια δράσης για τη μείωση της διάδοσης των επιμολυντών

Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες Ορυκτελαίων (MOAH): Ενημέρωση και Σχέδιο Δράσης για τα Ελαιοτριβεία» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την περασμένη Τρίτη (10/4), στο Επιμελητήριο Εύβοιας από την Ελαιουργική Βοιωτίας ΑΕΒΕ. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι ελαιοτριβείων από όλη τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

H εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της επερχόμενης μείωσης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου περιεκτικότητας Αρωματικών Υδρογονανθράκων Ορυκτελαίων (ΜΟΑΗ) στα τρόφιμα που κυκλοφορούν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 5mg/κιλό σε 2 mg/κιλό.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Μανώλης Σαλιβαράς, εργαστηριακός αναλυτής, ο οποίος ανέπτυξε τις επιπτώσεις της μόλυνσης στην ασφάλεια και την ποιότητα του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου και παρουσίασε σχέδια δράσης για τη μείωση της διάδοσης των επιμολυντών, με ιδιαίτερη έμφαση στους MOAH.

Απαρίθμησε τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι MOAH μπορούν να μεταφερθούν στο προϊόν, όπως για παράδειγμα «μέσω του κοψίματος κλαδιών κατά τη συλλογή του ελαιοκάρπου με αλυσοπρίονα, στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα λιπαντικά, ή μέσω των σάκων αποθήκευσης του ελαιοκάρπου».

Φυτοφάρμακα

Η ενημέρωση συνεχίστηκε με ειδική αναφορά στα φυτοφάρμακα που ανιχνεύονται κατά τις αναλύσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε δείγματα ελαιολάδων ακόμα και σήμερα, παρά τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και επιβαρύνουν με επιμολυντές τον καρπό της ελιάς. Αναλύθηκαν επιμέρους εναλλακτικές προτάσεις προστασίας της παραγωγής, αλλά και της μεταποίησης, εγκεκριμένες από την ΕΕ.

Η εκδήλωση έκλεισε με προτάσεις για τη βελτίωση των πρακτικών και των διαδικασιών που ακολουθούνται για την αποφυγή μόλυνσης του ελαιολάδου, όπως η χρήση σκληρών πλαστικών τελάρων για τη μεταφορά του ελαιοκάρπου και η χρήση εγκεκριμένων λιπαντικών ή σπορέλαιων για τη λίπανση των μηχανημάτων κοπής ή επεξεργασίας της ελιάς.