Χαρίτσης: Aύξηση πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και ελέγχων

Α. Χαρίτσης: Σε κάθε νησί εντάσσεται τουλάχιστον ένα έργο

Η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για το υπουργείο Οικονομίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές δράσεις, είπε ο υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης, σε ημερίδα που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, με αφορμή τους 15 μήνες από τη σύστασή της.

«Κι αυτό, γιατί», όπως εξήγησε ο υφυπουργός, «η συστημική διαφθορά, τα περίκλειστα συστήματα διαχείρισης των κονδυλίων, υπονομεύουν κάθε προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης, κάθε προσπάθεια στρατηγικής παρέμβασης στην οικονομία, αλλά και δομούν μία στρεβλή σχέση κράτους-κοινωνίας».

Ο υφυπουργός στάθηκε προπάντων στο κεντρικό μέλημα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, που είναι το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία με διάχυση της πληροφόρησης και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. «Το πρώτο ζητούμενο είναι να σπάσουν οι συνθήκες εκείνες που στρώνουν το έδαφος για τη διαφθορά και την απάτη με τη στενή έννοια και, παράλληλα, να αλλάξει η εικόνα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία. Να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι/επενδυτές ότι αξίζει τον κόπο να καταθέσουν αίτηση, καθώς θα κριθεί αντικειμενικά» τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στον επανασχεδιασμό προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ώστε να ωφελούνται οι πραγματικοί δικαιούχοι και να μην κατανέμονται στρεβλά τα κονδύλια, καθώς και στις αλλαγές που επήλθαν στις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας και στα κοινωνικά προγράμματα, ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια.

Τέλος, ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι η σταδιακή αύξηση των πόρων του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα συνοδευτεί από έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης, ελέγχου και διαφάνειας στη διαχείριση αυτών των πόρων.