Ξεκίνησε η σύσταση επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020

Φιλόδοξος στόχος από την Ελλάδα

Ξεκίνησε η σύσταση επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020
Η λειτουργία των επιχειρησιακών ομάδων στο ΠΑΑ 2014-2020

Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης των κρατών – μελών, προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία 3.205 Επιχειρησιακών Ομάδων την περίοδο 2014-2020. Με βάση τα στοιχεία του σχετικού διαγράμματος, η Ελλάδα έχει θέσει τον τρίτο πιο φιλόδοξο στόχο της Ευρώπης, δηλαδή να λειτουργήσουν έως το 2020, 435 συνολικά Ομάδες καινοτομίας. Είναι συνεπώς αναγκαίο να προκηρυχθεί άμεσα το Μέτρο 16 του ΠΑΑ, που προβλέπει την ενίσχυσή τους.

Ήδη, οι εκπρόσωποι των πρώτων 100 Επιχειρησιακών Ομάδων άλλων κρατών – μελών συναντήθηκαν στην Ιταλία, όπου παρουσιάστηκαν και οι πρώτες εμπειρίες και τα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιούνται:

 • Ε.Ο. Roussilloun Γαλλίας: Εξάλειψη της ζιζανιοκτονίας στις Μεσογειακές φυτείες:
   Αφορά την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών διαχείρισης των εδαφών σε αμπέλια και οπωροφόρα που εξαλείφουν την ανάγκη ζιζανιοκτονίας.
 • E.O Robustagno: Προβατοτροφία:
  Αφορά την διάδοση σύγχρονων πρακτικών μείωσης της θνησιμότητας και αύξησης της ευρωστίας των νεογέννητων αρνιών.
 • E.O. Χειμερινής συγκομιδής – Αυστρία:
  Διερεύνηση κατάλληλων ποικιλιών και ημερομηνιών καλλιέργειας ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να διευρυνθεί η παραγωγική περίοδος.
 • Ε.Ο. Σιταριού – Hessen:
  Διερεύνηση και σύσταση μίας αξιόπιστης σύμπραξης όλων των εμπλεκομένων, για την παραγωγή σιτηρών υψηλής πρωτεΐνης και μικρής χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων.
 • Ε.Ο. Διαχείρισης Πληθυσμών-Γερμανία:
  Εξεύρεση λύσεων αποτελεσματικής διατήρησης μικρών πληθυσμών ζώων σπάνιων τοπικών φυλών.
 • Ε.Ο. Βιολογικού ελέγχου ζιζανίων-Αυστρία:
  Αξιοποίηση ενός τοπικού είδους πεταλούδας της νύκτας στην καταπολέμηση του βασικού ζιζανίου που υποβαθμίζει τους βοσκοτόπους.

Σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων που προβλέπονται στα ΠΑΑ 2014-2020 των χωρών μελών