Χοιρινό: Από 1,35 έως 1,40 ευρώ/κιλό η τιμή παραγωγού

Από 1,35 έως 1,40 ευρώ/κιλό τιμή παραγωγού, ξεκινάει πάλι η τιμή παραγωγού (ζων βάρος) για το χοιρινό όπου την περασμένη εβδομάδα σχεδόν είχαν σταματήσει όλες οι εμπορικές πράξεις. Όπως συγκεκριμένα τόνισε στην «ΥΧ» ο Γιώργος Διδάγγελος, πολλές περιοχές της Θεσσαλίας είναι ακόμα καλυμμένες από χιόνι, ενώ οι βροχές που έχουν ξεκινήσει να πέφτουν από την Τετάρτη 18/1 θα δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα και ακόμα δυσκολότερες συνθήκες για τους κτηνοτρόφους. «Θα υπάρξουν λειτουργικές δυσκολίες στις χοιροτροφικές μονάδες ως προς τη μετακίνηση των ζώντων ζώων στα σφαγεία, αλλά και στον ανεφοδιασμό σε ζωοτροφές», τόνισε ο Γ. Διδάγγελος. Συμπλήρωσε, δε, πως «ακόμα και τώρα που μιλάμε πολλοί κτηνοτρόφοι στην Καρδίτσα και, γενικότερα, στη Θεσσαλία δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις εγκαταστάσεις τους».