Χρηματοδότηση για τη δημιουργία κέντρου καινοτομίας γαλακτοκομικών προϊόντων

Τη δημιουργία ενός κέντρου καινοτομίας για γαλακτοκομικά προϊόντα ανακοίνωσε η σύμπραξη Borderlands, που αποτελεί συνεργασία της Νότιας Σκωτίας και της Βόρειας Αγγλίας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 8 εκατ. στερλίνες για τη δημιουργία του κέντρου στο αγροτικό κολέγιο της Σκωτίας, SRUC.

Το Κέντρο Καινοτομίας Γαλακτοκομικών Προϊόντων στοχεύει στην παροχή πληροφοριών από βιώσιμα συστήματα εκτροφής αγελάδων και θα βασιστεί στις υπηρεσίες διδασκαλίας, έρευνας και παροχής συμβουλών για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων και τη δημιουργία καινοτόμων ερευνών στην περιοχή μεταξύ των δύο χωρών.

Τρόποι βελτίωσης της υγείας και της ευζωίας

Οι κρίσιμοι στόχοι περιλαμβάνουν την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της υγείας και της καλής διαβίωσης των βοοειδών του Ηνωμένου Βασιλείου και την καταγραφή της επίδρασης διαφόρων συστημάτων στο περιβάλλον. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στη δοκιμή νέων προϊόντων, τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής, καθώς και στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν γεωργικές λύσεις μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα.