Χρηματοδοτούνται όλα τα παραδεκτά ιδιωτικά έργα LEADER στην Ηλεία

Όλα τα έργα που είχαν κριθεί παραδεκτά από τις προτάσεις της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Ολυμπίας για ιδιωτικά έργα θα υλοποιηθούν τελικά ύστερα από τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από τον Γ.Γ. Ενωσιακών πόρων και υποδομών.

Συνολικά, θα διατεθούν για ιδιωτικές επενδύσεις στον Νομό Ηλείας ποσά ύψους 8,6 εκατ. ευρώ μαζί με τα 4,8 εκατ. που είχαν δοθεί με προηγούμενη απόφαση και τα 3,2 εκατ. ευρώ που είχαν προκηρυχτεί αρχικά.