Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου;

Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου; Δεν με ενδιαφέρει η φορολογική επιδότηση.

Ηλίας από Πύλο

Στην παρούσα φάση, για τον εκσυγχρονισμό ελαιουργείου, το καλύτερο θα ήταν να απευθυνθείτε στην τοπική αναπτυξιακή σας να ρωτήσετε αν υπάρχει κάποια σχετική δράση.