Υπάρχουν προγράμματα γεώτρησης;

Υπάρχουν προγράμματα γεώτρησης;

Κοσμάς από Φλώρινα

Σχετικά με τις γεωτρήσεις, το πιο σχετικό είναι το Μέτρο 4.1.2. Η προκήρυξή του συνδέεται με την αιρεσιμότητα του καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής για το νερό άρδευσης, η οποία όμως έχει υλοποιηθεί, επομένως έχει ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίησή του. Ωστόσο, δεν είναι από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για το επόμενο εξάμηνο.