Υπερ της απλούστευσης του πρασινίσματος και η Ελλάδα

Ενεργοποίηση ρήτρας αναθεώρησης δικαιούχων των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων οι υποχρεώσεις των οποίων μεταφέρονται ως ανειλημμένες νέο στο ΠΑΑ

Στην απλούστευση της διαδικασία εφαρμογής του Πρασινίσματος – που προτείνει η Κομισιόν – εμφανίστηκε να συμφωνεί και η χώρα μας στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλες. Οι προτάσεις της επιτροπής στοχεύουν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και του παραγωγού. Επιπλέον η απλούστευση τόσο της εφαρμογής όσο και του ελέγχου θα έχει θετικά οφέλη και για το περιβάλλον και για την βελτίωση του οποίου στοχεύει το πρασίνισμα

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει:

Για την απλούστευση της ΚΑΠ και ειδικότερα για την αναθεώρηση του πρασινίσματος, ο κ. Αποστόλου συμφώνησε με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής, ώστε οι τροποποιήσεις των εκτελεστικών κανονισμών να θέτουν πιο ξεκάθαρες και συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους γεωργούς, να αφαιρούν άχθος από τις διοικήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος διαχείρισης των μέτρων, να προσφέρουν ευελιξία ως προς το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, και να εναρμονίζουν κάποιους όρους ώστε να γίνεται απλούστερη η εφαρμογή.