Υπόμνημα κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών συλλόγων Κ. Μακεδονίας για τα προβλήματα του κλάδου

Την κατάθεση υπομνήματος σε πολιτικούς και θεσμικούς φορείς και παράγοντες της χώρας, στο οποίο θα γνωστοποιούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία στην Ελλάδα, όπως και το αβέβαιο μέλλον του κλάδου, αποφασίστηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση κτηνοτροφικών συλλόγων και κτηνοτρόφων της Κεντρικής Μακεδονίας και άλλων περιοχών στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ενεργών Αιγοπροβατοτρόφων της Επαρχίας Λαγκαδά συζητήθηκαν διεξοδικά τα τρέχοντα προβλήματα, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι κτηνοτρόφοι και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Δημήτρη Στραζέμη, αποφασίστηκε η συντονισμένη και εντατική προσπάθεια επίλυσής τους.

Όπως είπε στην «ΥΧ» ο κ. Στραζέμης, μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών χωρίς την ανάλογη αύξηση των τιμών πώλησης των προϊόντων, η οποία καθιστά το κόστος παραγωγής δυσβάσταχτο, η ανισότητα των επιδοτήσεων μεταξύ αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων, η αχρείαστη κατανομή βοσκοτοπικών εκτάσεων στους αγελαδοτρόφους των οποίων τα ζώα είναι σταβλισμένα και η οποία στερεί από τους αιγοπροβατοτρόφους εκτάσεις και δικαιώματα, όπως και οι καθυστερήσεις στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των αδειοδοτήσεων των κτηνοτροφικών μονάδων που αφήνει μετέωρες πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις και δυσκολεύει τη συμμετοχή των αιγοπροβατοτρόφων σε επιδοτούμενα προγράμματα.