Εάν η ΕΕ αυξήσει τον πήχη της καλής διαβίωσης των ζώων που εκτρέφονται εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας, θα πρέπει να εφαρμοστούν αντίστοιχοι κανόνες και στα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί οι Ευρωπαίοι παραγωγοί, προειδοποίησαν αρκετοί υπουργοί, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας.

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, παρουσίασε τα πορίσματα αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων: Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή «δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες». Η αξιολόγηση πρόκειται να αποτελέσει τη βάση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υποβάλει στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023.

Οι περισσότεροι από τους 27 Ευρωπαίους υπουργούς Γεωργίας συμφώνησαν ότι η νομοθεσία, η οποία έχει να επικαιροποιηθεί από το 2009, πρέπει να ανανεωθεί. Ωστόσο, πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία ότι τα αυστηρότερα πρότυπα εντός ΕΕ θα επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου κτηνοτροφικού τομέα.

«Ό,τι ισχύει εντός της ΕΕ, θα πρέπει να ισχύει και για τις εισαγωγές», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Marc Fesneau στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

«Εάν η νομοθεσία δεν προστατεύει την αγορά της ΕΕ από την εισροή ζωικών προϊόντων από τρίτες χώρες, όπου οι εν λόγω δραστηριότητες δεν υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της ανταγωνιστικότητας της πολωνικής γεωργίας και της γεωργίας της ΕΕ», τόνισε ο Πολωνός αναπληρωτής υφυπουργός, Krzysztof Cieciora.

Άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ολλανδία, εξέφρασαν παρόμοιες ανησυχίες.