Ζητούνται επειγόντως αλλαγές στη γεωργία για τη διάσωση της βιοποικιλότητας

360 επιστήμονες από 42 χώρες συνιστούν... ευθυγράμμιση με τις αρχές της αγροοικολογίας

Οι άνθρωποι εξαρτώνται από τον πρωτογενή τομέα για την επιβίωσή τους, ωστόσο η γεωργική δραστηριότητα καταλαμβάνει περισσότερο από το 1/3 της γης στον κόσμο και θέτει σε κίνδυνο το 62% όλων των απειλούμενων ειδών. Πάντως, εάν ληφθούν τα σωστά μέτρα, τα γεωργικά τοπία μπορούν να στηρίζουν –αντί να βλάπτουν– τη βιοποικιλότητα, όπως υποστηρίζει διεθνής ομάδα περισσότερων από 360 επιστημόνων από 42 χώρες, με επικεφαλής το γερμανικό Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν και το Πανεπιστήμιο Westlake της Κίνας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι αρχές της αγροοικολογίας πρέπει να ενσωματωθούν στο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020, το οποίο θα καταρτιστεί στη 15η Σύνοδο των Κρατών-Μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP15), που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα. Η αναστροφή της τάσης της μείωσης των απειλούμενων ειδών κρίνεται απαραίτητη προς όφελος τόσο της ανθρωπότητας όσο και του πλανήτη, αλλά απαιτεί συντονισμένες δράσεις και βιώσιμη γεωργία. Σίγουρα θα πρέπει να αμβλυνθούν οι ιδιαίτερα βλαβερές επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας, η οποία βασίζεται σε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα αγροτικά τοπία μπορούν να προσφέρουν οικότοπους και να συμβάλουν στη βιοποικιλότητα, να προωθήσουν τη σύνδεση μεταξύ προστατευόμενων περιοχών και να αυξήσουν την ικανότητα των ειδών να ανταποκριθούν σε περιβαλλοντικές απειλές.

Η ατζέντα των συγγραφέων της μελέτης περιλαμβάνει την ενίσχυση των παγκόσμιων ερευνητικών δικτύων, την επέκταση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη βελτίωση της επικοινωνίας. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας και της υποστήριξης των αγροτών, των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων. Η διαφοροποίηση στις καλλιέργειες μαζί με νέες ποικιλίες και συνδυασμούς μπορεί να διατηρήσει τις αποδόσεις. Επιπλέον, αυτές οι δράσεις μπορούν να υποστηρίξουν τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, ενώ παράλληλα δημιουργούν πιο θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα για όλους.

«Η αγροοικολογία έχει τη δυναμική να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη γεωργία. Μπορεί να συμβάλει στη χαρτογράφηση του δρόμου προς μια αειφόρο, διαφοροποιημένη γεωργία που θα προασπίζει τη βιοποικιλότητα», επισημαίνει ο Teja Tscharntke, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν και ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης.