Η ανοχή αρκετών ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα προβληματίζει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα

Tribulus-terrestis

Η ολιστική διαχείριση των ζιζανίων με πρακτικές και μεθόδους ορθολογικής χρήσης αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης ανοχής αρκετών ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα.

Η έμφαση πρέπει να δίνεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στην καταπολέμηση όχι μόνο με χημικά μέσα, αλλά με έναν συνδυασμό καλλιεργητικών πρακτικών, όπως αμειψισπορά, μηχανική καλλιέργεια, άρδευση, βιολογική αντιμετώπιση με μικροοργανισμούς κ.λπ.

Όπως τονίζει ο Αθανάσιος Γκέρτσης, καθηγητής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Αγροπεριβαλλοντικών συστημάτων, η ολοκληρωμένη διαχείριση περιλαμβάνει μεθόδους και συστήματα που χρησιμοποιούνται και στη χώρα μας, όπως σε ελαιώνες ή αμπελώνες, όπου παρατηρείται συνεχόμενη τάση εφαρμογής. «Τα αποτελέσματα θα είναι μακροπρόθεσμα», επισημαίνει ο κ. Γκέρτσης και προσθέτει ότι η ελιά και το αμπέλι είναι οι κατεξοχήν δενδρώδεις καλλιέργειες για την ολιστική διαχείριση των ζιζανίων, όπου πρέπει να εφαρμόζεται η συγκαλλιέργεια, ενώ για τα ετήσια φυτά η αντιμετώπιση είναι διαφορετική και πρέπει να εφαρμόζεται η εναλλαγή. «Η μονοκαλλιέργεια αποδείχθηκε ότι είναι μια μέθοδος που βοηθά στην εξάπλωση των ζιζανίων» τονίζει. Σε ό,τι αφορά τη χρήση ζιζανιοκτόνων, σημείωσε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το ίδιο φάρμακο συνεχώς, αλλά συνδυασμός διαφορετικών ομάδων. «Το πρόβλημα των ζιζανίων προέρχεται από δύο κατευθύνσεις.

Αφενός από την έλλειψη παλαιότερων αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων, η άδεια των οποίων έληξε και δε συμφέρει οικονομικά τις εταιρείες να την ανανεώσουν, και αφετέρου από την ανάπτυξη ανθεκτικότητας», καταλήγει ο καθηγητής.

Το θέμα του γενικού ζιζανιοκτόνου Roundup και της ανάπτυξης ανοχής ορισμένων ειδών ζιζανίων σε αυτό, ήταν θέμα που απασχόλησε, μεταξύ άλλων, και τη βαλκανική συνάντηση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας Ζιζανίων, σε συνεργασία με το Perrotis College και την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή.