Ζώα συντροφιάς: Οι δέκα άξονες του νέου νομοσχεδίου

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς -αδέσποτα και δεσποζόμενα- εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αναπτύσσεται σε δέκα άξονες:

1. Οι «Πέντε Ελευθερίες των Ζώων»: Περιλαμβάνονται πλέον ρητά στον νόμο οι πέντε διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων (Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια. Ελευθερία από φόβο και αγωνία. Ελευθερία έκφρασης μιας φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης).

2. Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

3. Ηλεκτρονικό βιβλιάριο & ψηφιακό ιατρικό ιστορικό του ζώου.

4. Αναπαραγωγή με κανόνες: Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τον ανώτατο αριθμό γεννών ανά ζώο, την άδεια για αναπαραγωγής, κ.ά.

5. Διεύρυνση της έννοιας της κακοποίησης ζώου.

6. Πρόγραμμα «Άργος» – πόροι και υποχρεώσεις δήμων: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων από κάθε δήμο.

7. Στήριξη και κίνητρα στους πολίτες-ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς: Θέσπιση κινήτρων από τους δήμους, ώστε οι πολίτες-ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδιά τους, όπως μείωση δημοτικών τελών έως και 10% για επιμελείς ιδιοκτήτες.

8. Πλαίσιο Εποπτείας: Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Δείκτες Απόδοσης.

9. Εκπαίδευση – Ενημέρωση.

10. Εθνική Γραμμή Καταγγελιών.