Ζωοτροφές: Οι τάσεις στην Ευρώπη σύμφωνα με τη μελέτη της FEFAC

Την ετήσια μελέτη της σχετικά με τις τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά σύνθετων ζωοτροφών δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παρασκευαστών Σύνθετων Ζωοτροφών (FEFAC). Στην ομοσπονδία συμμετέχουν οι φορείς που εκπροσωπούν τη βιομηχανία σε 23 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Αν και η Ελλάδα δεν είναι μέλος της FEFAC, στη μελέτη γίνεται μια εκτίμηση και για τη δική μας χώρα, ως προς την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών (ΣΕΒΙΖ), αυτή απέχει αρκετά από την πραγματικότητα, καθώς η πραγματική εκτιμώμενη παραγωγή είναι ακόμα και τέσσερις φορές μικρότερη (περίπου 1 εκατ. τόνοι) σε σχέση με την εκτίμηση της FEFAC, που κάνει λόγο για 4 εκατ. τόνους.

Τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2020. Σύμφωνα με αυτά, η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 150,2 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το 2019. Ο τζίρος ανήλθε το ίδιο έτος σε 51 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με τον ΣΕΒΙΖ, αντιστοιχούν περίπου 2 δισ. ευρώ για τη χώρα μας.

 

Κύκλος Εργασιών Βιομηχανίας Σύνθετων Ζωοτροφών
(σε εκατ. ευρώ)

Μείωση στην κατανάλωση ελαιούχων

Από τη συνολική παραγωγή σιτηρών για ζωοτροφές, περίπου το 50%, και συγκεκριμένα οι 76 εκατ. τόνοι, αντιστοιχούσαν σε σιτηρά για ζωοτροφές (καρπός), ενώ οι πίτες και τα γεύματα καταλάμβαναν περίπου το 25% (37,9 εκατ. τόνοι). Από την ανωτέρω παραγωγή σιτηρών, πάνω από το 1/3 (32%) χρησιμοποιείται απευθείας από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους για να ταΐσουν τα ζώα τους.

Η υπολειπόμενη ποσότητα αξιοποιείται από τη βιομηχανία ζωοτροφών σε μείγματα. Ως προς την τάση που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία, η FEFAC επισημαίνει ότι η κατανάλωση των σιτηρών και των βιομηχανικών παραπροϊόντων παραμένει σταθερή, ενώ πτωτική είναι η τάση των γευμάτων από ελαιούχα φυτά.