Η επιχειρηματικότητα στη νησιωτική Ευρώπη

Η επιχειρηματικότητα στη νησιωτική Ευρώπη
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και ο προσδιορισμός των πολιτικών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των νησιών, συζητήθηκαν στη Μάλτα, που ασκεί αυτή την περίοδο την Ευρωπαϊκή Προεδρία.

Όπως τονίστηκε, η ΕΕ διαθέτει 362 νησιά που θεωρούνται αραιοκατοικημένα, στα οποία διαβιούν 17,7 εκατομμύρια πολίτες, με το μέσο εισόδημά τους να βρίσκεται κάτω από το 80% του αντίστοιχου της ηπειρωτικής χώρας.

-Διαφήμιση-

Τα διαρθρωτικά τους χαρακτηριστικά συχνά εμποδίζουν την ανάπτυξη τους ή τα καθιστούν μη φιλικά στον νέο ή τον επιχειρηματία. Σε αυτό συμβάλει και ο οριζόντιος χαρακτήρας πολιτικών, που πολλές φορές εφαρμόζονται για να καλύψουν ανομοιογενείς ανάγκες.

Στη συνάντηση, αποφασίστηκε να προταθεί η δημιουργία μιας ειδικής πολιτικής συνοχής για τα νησιά μετά το 2020. Η πολιτική αυτή πρέπει, εκτός των άλλων, να βελτιώσει τις δομές διακίνησης των προϊόντων και να εξασφαλίσει την ψηφιακή διασύνδεση στα ίδια επίπεδα με την ηπειρωτική χώρα.

Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπιστεί η «παραγωγική μονοκαλλιέργεια», δηλαδή η μονοσήμαντη ενασχόληση κάποιων νησιών με μία μόνο δραστηριότητα, όπως ο τουρισμός. Η επαρκής δημόσια στήριξη, πρέπει να στοχεύει στα έργα μεταφορών και ενέργειας, να εστιάζει στην οικονομική και τεχνική υποστήριξη επιχειρηματικών και νέων προσπαθειών start ups, που διέπονται από τις αρχές της «γνώσης», της «κυκλικής οικονομίας», της «κοινής προσπάθειας».

-Διαφήμιση-
Delegate