Εκδόθηκαν τα οριστικά δικαιώματα. Άνοιξε το ΟΣΔΕ (upd)

Εκδόθηκαν τα οριστικά δικαιώματα.  Άνοιξε το ΟΣΔΕ

Όπως πρώτο έγραψε χθες, 19/4, πρώτο το ypaithros.gr, άνοιξε το σύστημα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Οι παραγωγοί μπορούν πλέον να απευθυνθούν στους πιστοποιημένους Φορείς , οι οποίοι θα τους βοηθήσουν στην υποβολή της ΕΑΕ 2016, για να ενημερωθούν για τα οριστικά τους δικαιώματα και  να προγραμματίσουν την υποβολή των αιτήσεων τους.

Προς ενημέρωση των αναγνωστών μας υπενθυμίζουμε πως οι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλει  ΕΑΕ κάθε χρόνο. Η ύπαρξη αίτησης είναι πλέον απαραίτητη για τη συμμετοχή σε όλα τα πεδία της αγροτικής δραστηριότητας (δάνεια, χρηματοδοτήσεις, συμμετοχή σε προγράμματα κ.λπ.).

Όποιος δεν υποβάλει αίτηση δεν θα πληρωθεί όχι μόνο δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, αλλά ούτε πράσινη ενίσχυση, εξισωτική, συνδεδεμένες ενισχύσεις, ή επιδοτήσεις για συγκεκριμένες δράσεις (π.χ. βιολογική γεωργία ή κτηνοτροφία). Από τα στοιχεία της αίτησης αυτής, ενηµερώνεται το Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Επίσης, αν δεν υποβληθεί η ΕΑΕ το φυτικό ή ζωικό του κεφάλαιο είναι ανασφάλιστο και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

Είναι προφανές, ότι η ορθή και έγκαιρη υποβολή της ΕΑΕ, η οποία  μπορεί να διασφαλιστεί, σε μεγάλο βαθμό, εφόσον ο παραγωγός απευθυνθεί στα έμπειρα στελέχη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών, είναι βασικός παράγων  για την καταβολή των ενισχύσεων (έγκαιρα και στο σύνολό τους), την ελαχιστοποίηση της αναγκαιότητας διορθώσεων, οι οποίες θα καθυστερήσουν την πληρωμή, καθώς και την εξάλειψη των καταλογισµών από την Ε.Ε:

Βασικές Συμβουλές για την ορθή υποβολή της ΕΑΕ

Κάθε παραγωγός πρέπει να επιβεβαιώνει την  ορθότητα των σταθερών στοιχείων επικοινωνίας του, δηλαδή την διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του, καθώς και τον λογαριασμό της τράπεζας στον οποίο επιθυμεί να κατατεθεί η επιδότησή του.

Για όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, κατά περίπτωση, θα ενημερωθεί από τον φορέα στον οποίο θα απευθυνθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, αν ο παραγωγός επιθυμεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του το 2016. Η μεταβίβαση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί πριν την οριστικοποίηση της ΕΑΕ του αποδέκτη.