Άρση περιοριστικών μέτρων αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος για 5 χρόνια οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος που μπήκαν στα βιβλία

Αίρονται τα περιοριστικά μέτρα αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στις ζώνες Κ2 και Κ3, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργου Παυλίδη, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι:

1.  Αίρονται τα περιοριστικά μέτρα στις ζώνες αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Κ2- 300 μέτρα ανατολικά λιμένος Μάκρης-300 μέτρα δυτικά Λιμένος Αλεξανδρούπολης και Κ3- ανατολικός βραχίονας ρέματος Μαΐστρου-300 μέτρα δυτικά ρέματος Λουτρού, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 17765/22-11-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, καθ΄ότι όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι εντός των προβλεπομένων ορίων.

Επιτρέπεται η αλιεία Ζ.Δ.Μ. από τις ανωτέρω ζώνες και τη διάθεσή τους στην αγορά, αφού πρώτα περάσουν από Κέντρο Καθαρισμού και Κέντρο Αποστολής, καθ’ ότι οι ζώνες της περιοχής είναι κατηγορίας Β.

2.  Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου και στο Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.