Έβρος: Άρση μέτρων στις ζώνες αλιείας

Έβρος: Άρση μέτρων στις ζώνες αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων

Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5827/4-4-2016 (Α.Δ.Α.:ΩΚ57ΛΒ-7ΒΙ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου:

Αίρονται τα περιοριστικά μέτρα στις ζώνες αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Κ2- 300 μέτρα ανατολικά λιμένος Μάκρης-300 μέτρα δυτικά Λιμένος Αλεξανδρούπολης και Κ3- ανατολικός βραχίονας ρέματος Μαϊστρου-300 μέτρα δυτικά ρέματος Λουτρού, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ.17765/22-11-2013 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, καθότι όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι εντός των προβλεπομένων ορίων.

Επιτρέπεται η αλιεία Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων από τις ανωτέρω ζώνες και η διάθεσή τους στην αγορά, αφού πρώτα περάσουν από Κέντρο Καθαρισμού και Κέντρο Αποστολής, καθ’ ότι οι ζώνες της περιοχής μας είναι κατηγορίας Β.