Αιτ/νια: Πληρωμές για την αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιστροφή Ταμειακών Διευκολύνσεων της πρώην ΑΤΕbank

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της Δράσης 1.4 “Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές” για το έτος εφαρμογής 2013.

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Επί των αναρτημένων καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 29 Δεκεμβρίου 2015 έως και την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016, στην έδρα της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο – Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200).