Αλεξανδρούπολη: Άδειες για υπαίθριο εμπόριο σε ανέργους

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να χορηγήσει σε φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και μόνιμοι κάτοικοι δήμου Αλεξανδρούπολης 21 άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε αντίστοιχα σημεία στην Αλεξανδρούπολη και στις Φέρες.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από την Πέμπτη 21 Απριλίου έως και την Δευτέρα 16 Μάϊου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.