Αλλάζει χέρια η αλλαντοβιομηχανία Νίκας

Στον πλήρη έλεγχο της Chipita περνάει η Nίκας, «διαζύγιο» με Impala Invest

Δυο νέοι επενδυτές και, ειδικότερα, ο όμιλος Chipita και η εταιρεία Impala Invest B.V. του ομίλου Βιτζηλαίου, εισέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο της Νίκας δίνοντας «ανάσα» στη γνωστή αλλαντοβιομηχανία που το τελευταίο διάστημα ταλανιζόταν από προβλήματα ρευστότητας.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, «επενδυτικό σχήμα, αποτελούμενο κατά 50% από εταιρεία του ομίλου Chipita και κατά 50% από την εταιρεία «Impala Invest B.V.» του ομίλου Βιτζηλαίου, συμφώνησε με τις δύο μεγαλύτερες δανείστριες τράπεζες της Νίκας, ήτοι την «Alpha Bank» και την «Eurobank» στην υπογραφή συμφωνίας με σκοπό α) την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας μέσω συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο και β) την παράλληλη αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και των θυγατρικών της.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που θα λάβει χώρα υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους περίπου €30 εκατ. Νομικό πρόσωπο που θα συστήσουν οι ως άνω επενδυτές προτίθεται να καλύψει μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά €20 εκατ. περίπου με ίδια κεφάλαια και κατά €10 εκατ. περίπου με δανεισμό που θα λάβει,

β) απομείωση του δανεισμού της εταιρείας σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων της ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται σε περίπου €29 εκατ. Μέρος της απομείωσης θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς τις πιστώτριες τράπεζες του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η Εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.

Η υλοποίηση της συμφωνίας τελεί υπό αιρέσεις, μεταξύ των οποίων η επίτευξη συμφωνίας με λοιπούς πιστωτές της Εταιρείας, η υπογραφή τελικής συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (η Τελική Συμφωνία) και η έγκριση της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές.

Ο ακριβής τρόπος της ως άνω αναφερθείσας αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών, αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, οπότε και θα λάβει χώρα εκ νέου σχετική ανακοίνωση».