Νότιο Αιγαίο: Προτάσεις για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

Τις προτάσεις της για την ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών κατέθεσε πρόσφατα στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής για θέματα αλιευτικής πολιτικής η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αφορούν:

– τη συνδυασμένη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, της επαγγελματικής αλιείας και του τουρισμού, με την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας,

– τη δημιουργία εκμεταλλεύσεων (ιχθυογεννητικοί σταθμοί και μονάδες εκτροφής) σχετικών με παραγωγικές επενδύσεις σε είδη μεγάλης εμπορικής αξίας, εκτός των προς κατανάλωση υδροβίων οργανισμών, όπως διακοσμητικά είδη ιχθύων, φύκια κ.ά.

– τη διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες θα συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

– την παραγωγή ποιοτικών οργανικών (βιολογικών) προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,

– την επίλυση των προβλημάτων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, όπως είναι η έλλειψη υποδομών για την προώθηση των προϊόντων, η γειτνίαση τους με άλλες ανταγωνιστικές χρήσεις, η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με τα κέντρα αγοράς.