Ανάρτηση καταστάσεων 1ης πληρωμής δράσης «Βιολογική Γεωργία» για ΠΕ Έβρου

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013, ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις της 1ης πληρωμής του έτους 2013 (νέα πενταετία) δικαιούχων και απορριπτόμενων παραγωγών και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας (Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος Όροφος), στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας (Φερών, Προβατώνα και Σουφλίου), καθώς και στους Δήμους της περιοχής ευθύνης την Δευτέρα 21-12-2015.

Οι δικαιούχοι παραγωγοί είναι 328 και το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 2.166.678,16 ευρώ. Όσοι από τους παραγωγούς έχουν μηδενικό πόσο ή κυρώσεις μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από Τρίτη 22 Δεκεμβρίου έως και Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40, στο γραφείο πρωτοκόλλου της υπηρεσίας στον 2ο όροφο.

Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους και από τους Γεωπόνους – Γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.