Ανακοίνωση Περιφέρειας ΑΜ-Θ για ποσοστά ραδονίου σε σχολεία της Ξάνθης

Ανακοίνωση Περιφέρειας ΑΜ-Θ για ποσοστά ραδονίου σε σχολεία της Ξάνθης

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την ύπαρξη ραδονίου σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε σχετική ανακοίνωση αποσαφηνίζει τα εξής:

Στις 27-9-2007 η πρώην Νομαρχία Ξάνθης υπέγραψε σύμβαση με τίτλο «Πρόγραμμα καταγραφής ραδονίου σε σχολεία του νομού Ξάνθης» με το ΑΠΘ σύμφωνα με την οποία το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του ΑΠΘ τοποθέτησε 154 ανιχνευτές καταγραφής ραδονίου σε 77 Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Ν. Ξάνθης ενώ παράλληλα πραγματοποίησε και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής γ- ακτινοβολίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κάθε σχολείου.
Η μέση τιμή συγκέντρωσης των 94 συνολικά σχολείων ήταν 226 bq/m3, τα 85 είχαν συγκέντρωση κάτω του ορίου των 400 bq/m3 και εξαιρούνται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (η οποία ήταν εναρμονισμένη με την οδηγία της EURATOM και της ICRP) από περαιτέρω ελέγχους ενώ μόνο τα 9 είχαν συγκεντρώσεις άνω του ορίου των 400 bq/m3. Σημειώνεται ότι τα 400 bq/m3 χαρακτηρίζονται από επιστημονική άποψη υπό επίβλεψη. Τα 1000 bq/m3 θεωρούνται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ανησυχητικά.
Στα συγκεκριμένα σχολεία έγιναν οι δέουσες υποδείξεις για ενέργειες απομείωσης των συγκεντρώσεων ραδονίου στα σχολεία (φυσικός εξαερισμός των χώρων). Σε αυτά πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές μετρήσεις τον Μάρτιο του 2009 από το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με επιστήμονες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Στις 5-12-2009 η Ν.Α Ξάνθης ζήτησε από την Ε.Ε.Α.Ε την υπόδειξη των κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων για τον περιορισμό του ραδονίου στα εν λόγω σχολεία η οποία απάντησε στις 18/10/2010.
Οι τεχνικές που προτάθηκαν από την Ε.Ε.Α.Ε. είναι: (1) τεχνικές πρόληψης εισόδου του ραδονίου στο εσωτερικού του κτιρίου με εγκατάσταση συστημάτων απαγωγής του γεωαερίου με τον εντοπισμό και το κλείσιμο ρωγμών στο πάτωμα καθώς και με στεγανοποίηση του πατώματος, (2) τεχνικές απομάκρυνσης του ραδονίου μετά την είσοδο στον εσωτερικό αέρα είτε με τη χρήση παθητικών συστημάτων εξαερισμού (μόνιμα ανοίγματα στους εξωτερικούς τοίχους) ή με τη χρήση ενεργητικών συστημάτων (ανεμιστήρες που εισάγουν ή εξάγουν αέρα). Και οι δύο τεχνικές είναι σύμφωνα με την ΕΑΕΕ τεχνικές χαμηλού κόστους και μπορούν να υλοποιηθούν από πλήθος τεχνικών εταιρειών. Το 2011 η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης διαβίβασε την έκθεση της ΕΕΑΕ στους Δήμους Ξάνθης και Αβδήρων λόγω του ότι από 1-1-2011 αυτοί έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα της κατασκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.
Γενικότερα από πλευράς δημόσιας υγείας παρακολουθούμε το φαινόμενο, που σχετίζεται με παράγοντες που πάντοτε υπήρχαν στην περιοχή.