Απαγορεύεται το ψάρεμα στα ποτάμια της Ξάνθης

Απαγορεύεται το ψάρεμα στα ποτάμια της Ξάνθης

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, απαγορεύεται η αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο:

  • στον ποταμό Νέστο
  • στον ποταμό Κόσυνθο
  • στον ποταμό Κομψάτο
  • στους παραποτάμους τους, και στα λοιπά  εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2016 και λήγει στις 30 Μαΐου 2016.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα επιφανειακά νερά. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας Διοικητήριο- Γραφείο 301 (3ος όροφος) – Τηλ. 2541350163.