Β. Κάππας, Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, Gaia Επιχειρείν

Β. Κάππας, Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, Gaia Επιχειρείν

Στην απαξίωση των αρχών του συνεταιρίζεσθαι με ό,τι αυτή συνεπάγεται, τη δυσμενή ηλικιακή σύνθεση αγροτικού πληθυσμού, αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Βασίλης Κάππας, Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, Gaia Επιχειρείν.

Ο κ. Κάππας αναφέρθηκε επίσης στο «μικρό μέγεθος αγροτικών εκμεταλλεύσεων» και την «ανορθολογική χρήση αρδευτικού και υπόγειου νερού» χαρακτηρίζοντάς τα σαν μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην παροχή υπηρεσιών από τη Gaia Επιχειρείν στους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους, μέσα από 93 κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών σε όλη τη χώρα και ενός ηλεκτρονικού διαύλου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.