Γιατί δεν μπήκαν όλα τα χρήματα για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ;

-Διαφήμιση-
Γιατί δεν μπήκαν όλα τα χρήματα για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ;

Βασίλης από Κοπανό Ημαθίας

Σε όλα τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται σε δύο δόσεις. Πρώτα πιστώνεται η προκαταβολή, στα τέλη Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου, που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 70% έως 85% του διαφυγόντος εισοδήματος και τον Ιούνιο καταβάλλεται η εκκαθάριση, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ποσοστό. Επομένως, εφόσον αναφέρεστε στη δράση του ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, ορθά σας έχει καταβληθεί το 80% του συνολικού ποσού που έχετε αιτηθεί.

-Διαφήμιση-