Δίκτυο κάδων ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών ξεκινά από την Κομοτηνή

Ο Δήμος Κομοτηνής σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔιΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. οργανώνει ένα νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού με ειδικό δίκτυο κάδων.

Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει εδώ και χρόνια στη διαδικασία της ανακύκλωσης συσκευασιών έχοντας αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο μπλε κάδων στην πόλη και τους οικισμούς. Από τον Μάιο του 2015 συμμετέχει στο πρόγραμμα χωριστής συλλογής γυαλιού με το δίκτυο των μπλε κωδώνων γυαλιού. Επιπλέον, συλλέγεται έντυπο υλικό (εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.) με τη χρήση 28 κωδώνων οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης της Κομοτηνής, σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας (Ν. 4042/2012) και του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), η χωριστή συλλογή σε επιμέρους ρεύματα θα πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί, προκειμένου να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. Στα πλαίσια αυτά, το πρόγραμμα χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στην πηγή θα εφαρμοστεί ώστε να ενισχυθεί η ανακύκλωση χάρτινων συσκευασιών, χαρτονιού και χαρτιού ακόμη περισσότερο και με απώτερο στόχο να επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας ανακύκλωση. Μάλιστα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Κομοτηνής προβλέπεται η ανάπτυξη του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού χαρτονιού.

Οι νέοι κάδοι συλλογής χάρτινων συσκευασιών, που ήδη βρίσκονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Κομοτηνή, προγραμματίζεται να τοποθετηθούν σταδιακά σε σημεία ενδιαφέροντος στον Δήμο Κομοτηνής όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, μουσεία κ.λπ., όπου παράγονται σημαντικές ποσότητες χάρτινων συσκευασιών. Οι νέοι κάδοι συλλογής χάρτινων συσκευασιών φέρουν κίτρινο καπάκι και ειδικό διακριτικό αυτοκόλλητο που κάνει γνωστό στον πολίτη ότι ο κάδος δέχεται μόνο χάρτινες συσκευασίες. Στο δίκτυο των νέων κάδων θα χρησιμοποιηθούν και οι υπάρχοντες κώδωνες του Δήμου Κομοτηνής για συλλογή χαρτιού. Οι χάρτινες συσκευασίες που θα συλλέγονται θα οδεύουν στο ΚΔΑΥ της Κομοτηνής προς διαλογή από ξένες ύλες, συμπίεση και δεματοποίηση του χαρτιού/χαρτονιού σε δέματα και ακόλουθη αξιοποίηση των δεματοποιημένων υλικών σε βιομηχανίες ανακύκλωσης χαρτιού.

Η χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού θα ξεκινήσει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον Δήμο Κομοτηνής και αποτελεί σημαντικό βήμα ώστε σταδιακά να αρχίσει η διαλογή στην πηγή και για άλλα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών, συμβάλλοντας δυναμικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που υποχρεούται να πετύχει η χώρα.

Σχεδιάζεται ενημερωτική καμπάνια

Στο πλαίσιο του προγράμματος χωριστής συλλογής για το ρεύμα του χαρτιού/χαρτονιού, σχεδιάζεται καμπάνια ευαισθητοποίησης με ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία του Δήμου Κομοτηνής, με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και του Δήμου Κομοτηνής. Οι επισκέψεις αυτές έχουν στόχο αφενός να προωθήσουν το γενικότερο μήνυμα της ανακύκλωσης και αφετέρου να προβάλουν το νέο δίκτυο κάδων και τη σημασία της χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού.
Η ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα αποτελεί δείκτη προόδου και ανάπτυξης του τόπου μας. Για την επιτυχία του προγράμματος χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού καθοριστική είναι η συμμετοχή και η προσωπική δράση του καθενός.