Δενδρύλλια από τα φυτώρια της Διεύθυνσης Αναδασώσεων ΑΜ-Θ

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του φιλοδασικού πνεύματος και της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών με σκοπό την εξυγίανση και τον εξωραϊσμό του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος της υγείας και της ποιότητας της ζωής τους, θα διαθέσει και φέτος δενδρύλλια από τα δασικά φυτώριά της. Η διάθεση των δενδρυλλίων για την τρέχουσα φυτευτική περίοδο (Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους όρους διάθεσης που τίθενται σε διαταγή του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Τα δενδρύλλια διατίθενται δωρεάν μόνο στους παρακάτω ενδιαφερόμενους: Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, για αναδάσωση δημοσίων δασικών εκτάσεων, εφόσον έχουν υπογράψει προγραμματική σύμβασή ή για αναδάσωση δημοτικών εκτάσεων για την δημιουργία πάρκων, αλσών κλπ, εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη. Στα σχολεία κάθε βαθμίδας (δημόσια ή ιδιωτικά) και στις ένοπλες δυνάμεις. Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Κοινωφελή ιδρύματα, πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, εφόσον υπάρχει απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση. Στα Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον επιθυμούν την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου. Στους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, εφόσον θέλουν να δημιουργήσουν δενδροστοιχίες και φυσικούς αγροφράκτες στα όρια των ιδιοκτησιών τους. Τα δενδρύλλια διατίθενται δωρεάν από την Δασική Υπηρεσία στους επισκέπτες εκθέσεων που συμμετέχει και στις περιπτώσεις που τα δενδρύλλια παραμένουν αδιάθετα για μεγάλο χρονικό διάστημα στα φυτώρια και κινδυνεύουν να αχρηστευτούν.

Για όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους που δεν ανήκουν στους παραπάνω η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος ως εξής: Γυμνόριζα φυτά: 0,50 ευρώ/φυτάριο, φυτά αναπτυγμένα σε πλαστικές θήκες: 0,75 ευρώ / φυτάριο. Βωλόφυτα (φυτά σε πλαστικούς σάκους): 0,90 ευρώ / φυτάριο. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%. Η διάθεση των δενδρυλλίων γίνεται μετά την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Α.Μ.-Θ. που βρίσκεται στην Κομοτηνή επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 56-58 (κτίριο ΕΟΜΕΧ) στον 2ο όροφο. Έντυπο αίτησης παρέχεται από την υπηρεσία και πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2531071664 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διάθεση των δενδρυλλίων θα γίνεται μέχρι αυτά να εξαντληθούν ή μέχρι την 31/3/2016.