Διάλογος για την ενίσχυση των γυναικείων ΑΣ

Με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αγροτική παραγωγή, και ιδιαίτερα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11/2 συνάντηση στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με εκπροσώπους γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ).

Εκ μέρους των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών παραβρέθηκαν ο Αγροτουριστικός Οικοτεχνικός Συνεταιρισμός Λιβαδειάς, ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αυλώνος, «ΑΒαλόνα», ο Συνεταιρισμός Γυναικών Χρυσοβεργίου, Μεσολόγγι «Χρυσή Βέργα», ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Δαύλειας Βοιωτίας, ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Καπανδριτίου, Α.Σ.Ο.Β.Α ΑΙΑΝΤΙΣ.

Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των γυναικείων ΑΣ ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που αφορούν κυρίως στα μεγάλα λειτουργικά κόστη (φόροι, ενοίκια κλπ) αλλά και τις μεγάλες ελλείψεις σε θέματα δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ των γυναικείων ΑΣ, ενημέρωσης σε επιδοτούμενα προγράμματα, εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκπαίδευσης σε θέματα marketing, branding και διαχείριση ποιότητας, εκπαίδευσης στην αναλογική και διαδικτυακή προώθηση των προϊόντων τους σε διευρυμένες αγορές, εκτός Ελλάδος.

Εκ μέρους της ΓΓΙΦ και του ΥπΑΑΤ, τα στελέχη των υπηρεσιών, ενημέρωσαν τις γυναίκες εκπροσώπους των συνεταιρισμών για τις πολιτικές που ακολουθούν ώστε να αναδειχθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στη δημιουργία κινήτρων για την ενασχόληση των γυναικών με τον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και Μεταποίησης.

Από την πλευρά τους, τα στελέχη της ΓΓΙΦ, ενημέρωσαν για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Γενικής Γραμματείας σε θέματα που τις αφορούν, όπως: συγκεκριμένες προτάσεις στο νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ώστε να συμπεριληφθούν άρθρα τα οποία ενισχύουν τη γυναίκα αγρότισσα και εμποδίζουν τις έμφυλες διακρίσεις, τη συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, με στόχο τη δημιουργία, από κοινού με το ΥπΑΑΤ, δράσεων πληροφόρησης σχετικά με θέματα που αφορούν στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων, όσον αφορά στις εισφορές στον ΟΓΑ των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπου άνδρας και γυναίκα συμμετέχουν και απασχολούνται από κοινού κα.

Τα στελέχη του ΥπΑΑΤ ενημέρωσαν για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και αφορά στις οικοτεχνίες, με σκοπό την προώθηση της πολυλειτουργικότητας της υπαίθρου και της στήριξης του αγροτικού επαγγέλματος.