ΔΙΑΓΕΠ: Τι χρειάζεται ακόμη ένας κρατικός φορέας;;;

ΔΙΑΓΕΠ Πόσο αναγκαίος είναι τώρα ένας επιπλέον κρατικός φορέας
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Όπως διαβάζουμε στην τελευταία έκδοση του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το οποίο αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, περιλαμβάνεται η ίδρυση μιας νέας κρατικής ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ).

Στους σκοπούς της υπό ίδρυση αυτής εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται:

 1. Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας διαμέσου της αξιοποίησης δημόσιας γης που είναι κατάλληλη για αγροτική εκμετάλλευση,
 2. Η αξιοποίηση κάθε ακινήτου που σχετίζεται με την αγροτική παραγωγή, όπως χώροι αποθήκευσης, σιλό και βιομηχανικά κτήρια για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, καθώς και του αγροτικού εξοπλισμού που παραχωρούνται στην εταιρεία,
 3. Η διατήρηση, βελτίωση και η δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς επίσης και η βελτίωση της απόδοσής τους με την ανάληψη κατάλληλων επενδυτικών πρωτοβουλιών και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης,
 4. Η υποστήριξη των αγροτών σε θέματα αποδοτικής διαχείρισης της γης και του εξοπλισμού και η διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών σε παραγωγικά αποδοτικές αγροτικές εκτάσεις και
 5. Η διάθεση κινητών και ακινήτων σε πιλοτικά συνεργατικά σχήματα και νέους αγρότες για την ανάπτυξη βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της υπό ίδρυση αυτής εταιρείας, ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 51% των μετοχών. Η διοίκησή της προβλέπεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (με 4 μέλη διοριζόμενα από τους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα υπόλοιπα 3 από τους άλλους μετόχους),

Όροι και οι διαδικασίες

 • ανάθεσης μελετών
 • εκτέλεσης έργων και εργασιών
 • προμηθειών
 • αγορών ακινήτων
 • μισθώσεων
 • εκμισθώσεων
 • παραχωρήσεων, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πόροι της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ προέρχονται

 • από τα έσοδα από την περιουσία της
 • από την παροχή υπηρεσιών
 • από ετήσια οικονομική ενίσχυση του ΥπΑΑΤ
 • από χρηματοδοτήσεις
 • του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων
 • προγραμμάτων της ΕΕ
 • από επιχορηγήσεις φυσικών και νομικών προσώπων
 • από κάθε άλλη πηγή.

η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ συνάπτει συμβάσεις

 • με υπουργεία
 • ΟΤΑ
 • φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • απαλλάσσεται
 • από κάθε φόρο που βαρύνει ακίνητα και τις μεταβιβάσεις τους,
 • αλλά και από κάθε φόρο,
 • εισφορά από δικαιώματα δημοσίου,
 • ν.π.δ.δ. ασφαλιστικών οργανισμών και τρίτων για κάθε πράξη ή συμφωνία που σχετίζεται με μεταβιβάσεις στοιχείων ενεργητικού, ή παθητικού.

Πλείστα όσα ερωτήματα προκύπτουν ως προς την αναγκαιότητα ίδρυσης μιας ακόμα κρατικής εταιρείας, με τη λειτουργία της οποίας επιδιώκονται τόσο μεγαλεπήβολοι στόχοι όπως η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας, η δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η επίλυση κρίσιμων αναγκών του αγροτικού τομέα, οι οποίες, εδώ και μια 30ετία τουλάχιστον, δεν έχει καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστούν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατικοί φορείς γενικά και οι γεωργικοί ειδικότερα, δεν φημίζονται για την αποτελεσματικότητά τους εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και σε καλύτερες εποχές.

Τρία σημαντικά ερωτήματα

 Ας δούμε όμως ορισμένους προβληματισμούς:

 1. Τίθεται ερώτημα εάν έχει καταγραφεί, με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και χωρίς αμφισβήτηση, η ακίνητη περιουσία και οι εκτάσεις που ανήκουν στο υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του και εάν έχει πραγματικά διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κατάλληλες, διαθέσιμες παραγωγικές εκτάσεις που είναι δυνατό να παραχωρηθούν σε νέους αγρότες ή νεοεισερχόμενους, για να καλλιεργηθούν. Γιατί αν ισχύουν οι διαμαρτυρίες ορισμένων αφελών, σε ανάλογο εγχείρημα του παρελθόντος, που παρασύρθηκαν και μίσθωσαν άγονες, πετρώδεις δημόσιες εκτάσεις, τάχα κατάλληλες για καλλιέργεια, εύλογα τίθεται το ερώτημα αν έχει ολοκληρωθεί η αναγκαία καταγραφή ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθός τους και η αναγκαιότητα σύστασης νέας εταιρείας προκειμένου να αξιοποιηθούν από τη νεοϊδρυόμενη εταιρεία.
 2. Δεν φαίνεται να έχει γίνει γνωστό για ποιο λόγο δεν μπορούν οι ίδιες οι υπηρεσίες του υπουργείου, με το εξειδικευμένο προσωπικό τους, να αναλάβουν τις δραστηριότητες που πρόκειται να ανατεθούν στη ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ (απογραφή, χαρτογράφηση, κτηματογράφηση, συγκέντρωση τίτλων ιδιοκτησίας και άλλων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο σχετικό άρθρο). Ούτε βέβαια γιατί αποκλείεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι δράσεις αυτές από τους ήδη λειτουργούντες, πολυάριθμους, εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου. Και, εν τέλει, γιατί κρίνεται προσφορότερη η ίδρυση μιας νέας κρατικής εταιρείας για να εκτελεστεί ένα έργο που μπορεί να ανατεθεί με διαδικασίες ανοικτού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
 3. Πώς είναι δυνατό να ελπίζεται ότι σύντομα θα αποκτηθούν ίδιοι περιουσιακοί πόροι, ικανοί να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας μιας νεοσύστατης κρατικής εταιρείας; Και αν αυτό είναι εφικτό, είναι άγνωστο αν έγινε κάποιος σχεδιασμός και αν υλοποιήθηκε κάποια μελέτη του υπουργείου, από την οποία προέκυψε πως, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, χρειάζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ από τον τακτικό προϋπολογισμό και χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

Αυτά και άλλα ίσως ερωτήματα, προκύπτουν από την πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου, που φαίνεται ότι τίποτα δεν διδάχτηκε από την αναποτελεσματικότητα της κρατικής επιχειρηματικότητας, επιδιώκοντας μάλιστα να την επαναφέρει με ανάληψη από τη ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ επενδυτικών πρωτοβουλιών εισαγωγής σύγχρονης τεχνολογίας. Τα σχόλια δικά σας!

ΔΙΑΓΕΠ: Τι χρειάζεται ακόμη ένας κρατικός φορέας;;;

ΔΙΑΓΕΠ

Μοχλός ανάπτυξης ή μηχανισμός αποκατάστασης ημετέρων;

Είναι η ΔΙΑΓΕΠ κλειδί για να προχωρήσουμε προς τα μπρος στον αγροτικό χώρο ή μέσο για να προωθήσουμε ημέτερους; Μπορεί να βοηθήσει στην ενοποίηση των διαδικασιών και να σταματήσει το φαγοπότι που υπήρξε σε κάποιους συνεταιρισμούς ή θα γίνει τροχοπέδη, με τις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων άλλων Οργανισμών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

Οι απόψεις διίστανται, αλλά οι ασάφειες που υπάρχουν στο σχέδιο νόμου περί συνεταιρισμών, με το άρθρο 41, το οποίο στο αρχικό προσχέδιο που είναι αναρτημένο στη διαβούλευση καταγράφεται ως 40, δημιουργούν λόγους για διάφορες παρερμηνείες και παραθυράκια.

Το βασικό ζήτημα, όμως, είναι αν θα δημιουργηθεί ένα νέο, αγροτικό ΤΑΙΠΕΔ, με υπεραρμοδιότητες για τη δημόσια περιουσία, για 99 χρόνια, που όποιος είναι κομμάτι του, θα μπορεί να λύνει και να δένει.

Υπάρχει η παράμετρος για 51% στο Δημόσιο, αλλά δεν μας έσωσε κι άλλες φορές. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται, είναι αν θα υπάρξουν τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες για την αγροτική περιουσία, ώστε να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα με τα κόκκινα δάνεια. Πληροφορίες αναφέρουν πως γίνονται διαρκώς αλλαγές στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και το άρθρο 41 αφήνει περιθώριο και για νέες.

Παναγιώτα Βράντζα, ΣΥΡΙΖΑ

«Καινοτομία, η λειτουργία της ΔΙΑΓΕΠ»

ΔΙΑΓΕΠ: Τι χρειάζεται ακόμη ένας κρατικός φορέας;;;
Παναγιώτα Βράντζα, βουλευτής Καρδίτσας ΣΥΡΙΖΑ

Διόρθωση των κακώς κειμένων βλέπει η Παναγιώτα Βράντζα, βουλευτής Καρδίτσας ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο νέο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς, καθώς υπήρξαν παραδείγματα διαπλοκής και κακοδιαχείρισης. Η ίδια, θεωρεί πως η ΔΙΑΓΕΠ έρχεται να τακτοποιήσει ένα χαώδες περιβάλλον και να φέρει νέα ώθηση στον αγροτικό τομέα.Είναι κοινός τόπος, πλέον, ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος της χώρας. Οι ανεύθυνες και άστοχες πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών οδήγησαν τον κλάδο ένα βήμα πριν την καταστροφή.

Σημαντική παράμετρος της αγροτικής οικονομίας είναι αναμφίβολα και ο συνεργατισμός. Δυστυχώς, στη χώρα μας, το συνεταιριστικό κίνημα έγινε συνώνυμο -και όχι άδικα- της διαπλοκής και της κακοδιαχείρισης. Δοτές, ισόβιες ηγεσίες κορυφαίων συνδικαλιστικών οργάνων, έχτισαν καριέρες και περιουσίες στις πλάτες των αγροτών.

Το επερχόμενο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς έρχεται ακριβώς να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» σε διάφορα επίπεδα. Ένα εξ αυτών είναι και η διαχείριση της αναξιοποίητης αγροτικής περιουσίας μέσω της ΔΙΑΓΕΠ. Πρόκειται για καινοτομία που έρχεται να βάλει τάξη σε ένα χαώδες περιβάλλον χιλιάδων στρεμμάτων δημόσιας γης, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών που παραμένουν αδρανή. Η λειτουργία της ΔΙΑΓΕΠ, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες αναγκαίες δράσεις, όπως ο εξορθολογισμός στην κατανομή των ενισχύσεων, η στροφή στην ποιότητα, η εκπαίδευση κ.λπ. θα επιτρέψουν την είσοδο νέων, δυναμικών επαγγελματιών στον αγροτικό χώρο. Η νομική κατοχύρωση, τέλος, του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΙΑΓΕΠ, διασφαλίζει τον κοινωνικό και εθνικά ωφέλιμο ρόλο της.

Γιώργος Κασαπίδης, ΝΔ

«Ράβε – ξήλωνε»

ΔΙΑΓΕΠ: Τι χρειάζεται ακόμη ένας κρατικός φορέας;;;
Γιώργος Κασαπίδης, τομεάρχης Αγροτικού ΝΔ

Αλλαγές επί αλλαγών στο νομοσχέδιο περί συνεταιρισμών βλέπει ο Γιώργος Κασαπίδης, τομεάρχης Αγροτικού ΝΔ και περιμένει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Όπως εξηγεί, «το νομοσχέδιο έχει γίνει μπαλάκι μεταξύ Κεντρικής Νομοπαρασκευστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός που δείχνει το πόσο πρόχειρα και ερασιτεχνικά αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το θέμα των συνεταιρισμών. Και αυτό δεν αφορά μόνο στο άρθρο 41, αλλά γενικότερα το νομοσχέδιο περί συνεταιρισμών. Η Νέα Δημοκρατία θα τοποθετηθεί, όταν το νομοσχέδιο έρθει επίσημα στη Βουλή. Περιμένουμε το οριστικό κείμενο, όταν θα ξεκινήσει η συζήτηση. Εμείς θα συζητήσουμε το θέμα διατομεακά, γιατί οι συνεταιρισμοί δεν άπτονται μόνο του αγροτικού τομέα αλλά έχουν και οικονομική και κοινωνική λειτουργία».

Αντώνης Ραλλάτος, ΚΚΕ

«Φέρνει funds, που θέλουν φτηνή γη»

Αντώνη Ραλλάτο, μέλος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΚΚΕ
Αντώνη Ραλλάτο, μέλος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΚΚΕ

«Αγροτικό ΤΑΙΠΕΔ» ετοιμάζει η κυβέρνηση, κατά τον Αντώνη Ραλλάτο, μέλος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΚΚΕ, που θα διευκολύνει τους μονοπωλιακούς ομίλους και τα συσσωρευμένα κεφάλαια για φτηνή γη.«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας, (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ), στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΕΕ και της ΚΑΠ, ενός ακόμη εργαλείου, που διευκολύνει είτε νέα συσσωρευμένα κεφάλαια να βρουν φτηνή γη και υποδομές για τη δημιουργία καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είτε, μέσω της δημιουργίας συνεταιρισμών, τη συλλογική υποταγή πολλών μικροαγροτών στις παραγωγικές δραστηριότητες των μονοπωλιακών ομίλων του αγροτικού τομέα.

Η ΔΙΑΓΕΠ θα διαθέσει κρατική γη, υποδομές -και όχι μόνο- που θα έχει στη διάθεσή της, (με παραχώρηση, ενοικίαση, ανταλλαγή κ.λπ.), μέσω “νέων συνεταιρισμών” νομικών και φυσικών προσώπων, θέτοντας «προδιαγραφές επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας».

«Πρόκειται ουσιαστικά για ένα “αγροτικό ΤΑΙΠΕΔ”, η λειτουργία του οποίου παραμένει με πολλές ασάφειες, που παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις. Άλλωστε, στο προτελευταίο σχέδιο, (άρθρο 40), που είχε δει το φως της δημοσιότητας, προβλέπονταν να ενταχθούν και τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία των υφισταμένων μη ενεργών συνεταιρισμών.

Οι αγρότες πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση. Να μην αποδεχθούν την εκποίηση δημόσιας γης ή την περιουσία των συνεταιρισμών που είναι πληρωμένη με το αίμα τους. Για την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι συνεταιρισμοί, υπάρχουν υπεύθυνοι. Είναι η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και των Διοικήσεων τους που στήριζαν και εφάρμοζαν αυτή την πολιτική».

Γιώργος Λαζαρίδης, ANEΛ

«Αναγκαίος μοχλός επανεκκίνησης»

Γιώργος Λαζαρίδης, τομεάρχης Αγροτικού των ΑΝΕΛ
Γιώργος Λαζαρίδης, τομεάρχης Αγροτικού των ΑΝΕΛ

«Η δημιουργία της ΔΙΑΓΕΠ ήταν μία αναγκαιότητα προκειμένου να ξαναβάλουμε μπρος τον αγροτικό τομέα και να κάνουμε επανεκκίνηση με δημόσια γη, που είτε ήταν ανεκμετάλλευτη είτε είχε καταπατηθεί», τονίζει ο Γιώργος Λαζαρίδης, τομεάρχης Αγροτικού των ΑΝΕΛ. «Είναι φορέας αντίστοιχος του ΤΑΙΠΕΔ, στο αγροτικό κομμάτι. Αφορά στην αγροτική γη, αλλά και στην ακίνητη περιουσία, που προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες ή και βιομηχανικά κτήρια. Το 1980, ο πρωτογενής τομέας ήταν στο 20-21% και τώρα είμαστε στο 3,5%. Στα όσπρια, λ.χ., η παραγωγή στις φακές στις δεκαετίες ‘70-80 ήταν στους 12.500 τόνους, το 2014 ήταν στους 2.200-2.300 τόνους! Είναι επείγον να βάλουμε ξανά μπροστά τον αγροτικό τομέα. Έχουν εγκαταλειφθεί 1.400.000 στρέμματα στην ορεινή Πελοπόννησο, που ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Με μια σωστή διαχείριση και βοήθεια μπορούν να ξαναπάρουν μπροστά και να ξαναμοιραστεί η πίτα προς όφελος των αγροτών και για την ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας».

Υποστηρίζει πως «δεν θέλουμε συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν αμαυρώσει το συνεταιριστικό κίνημα με την αμαρτωλή διαδρομή, όπου δεν έχει κανείς να μνημονεύσει κάτι θετικό. Τασσόμαστε υπέρ των συνεταιρισμών και των συνεργατικών ενώσεων, θεωρούμε πως έχουν να προσφέρουν πολλά είτε στον τομέα της καλλιέργειας των αγροτικών προϊόντων είτε όσον αφορά στη μεταποίηση αλλά και τη διακίνηση και διάθεσή τους με καλύτερους όρους για τον παραγωγό και τον καταναλωτή στην αγορά. Χρειάζεται ωστόσο να δούμε τις λεπτομέρειες στο άρθρο 41, όπως π.χ. στο αρχικό κεφάλαιο. Θεωρούμε πως με τη ΔΙΑΓΕΠ ανοίγει ο δρόμος για να αλλάξουμε προσανατολισμό και να προχωρήσουμε προς τον διατροφικό τομέα και αντί να κατευθύνεται η γεωργία μας προς τις επιδοτήσεις, να κατευθυνθεί στην πραγματική παραγωγή».

Μιχάλης Τζελέπης, Δημοκρατική Συμπαράταξη

«Δεν προκύπτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας»

Μιχάλης Τζελέπης, τομεάρχης Αγροτικού, βουλευτής Σερρών από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη
Μιχάλης Τζελέπης, τομεάρχης Αγροτικού, βουλευτής Σερρών από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα εν μέσω κρίσης, εξηγεί ο Μιχάλης Τζελέπης, τομεάρχης Αγροτικού, βουλευτής Σερρών από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για εργαλειοθήκη στον αγροτικό τομέα, η οποία δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. «Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Διαχείριση ακινήτων, γαιών, εξοπλισμών και προϊόντων (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ)” του τρέχοντος σχεδίου νόμου (που κυκλοφορεί μετά την ανάρτηση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου) όπως ορίζεται στο άρθρο 41 αυτού, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Διέπεται από τις διατάξεις αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών».

Σημειώνει πως «έχει, δε, μεταξύ άλλων σκοπών, την αξιοποίηση κάθε ακινήτου που σχετίζεται με την αγροτική παραγωγή, όπως χώροι αποθήκευσης, σιλό και βιομηχανικά κτήρια για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, καθώς και του αγροτικού εξοπλισμού που παραχωρούνται στην εταιρεία. Όπως ορίζει το τρέχον νομοσχέδιο, η απόκτηση της περιουσίας γίνεται με αγορά, ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση στο όνομά της. Με την αφαίρεση κάθε επιμέρους διάταξης, όπως προβλεπόταν στο, υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο όριζε ότι οι ανενεργοί ΑΣ οι οποίοι δεν προχωρούσαν σε συγχώνευση ή λύση και θέση σε εκκαθάριση, διαλύονταν αυτοδικαίως και η περιουσία τους περιερχόταν στη ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ, δεν προκύπτει περαιτέρω ζήτημα αντισυνταγματικής “δήμευσης” των περιουσιών».

Σπύρος Καχριμάνης, Το Ποτάμι

«Παίρνει βραβείο… ασάφειας!»

Σπύρος Καχριμάνης, Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του Ποταμιού
Σπύρος Καχριμάνης, Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του Ποταμιού

Σύγχυση και αποδιοργάνωση έχει να προσφέρει το άρθρο 41 για τη ΔΙΑΓΕΠ, αναφέρει εμμέσως πλην σαφώς, ο Σπύρος Καχριμάνης, Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του Ποταμιού. «Είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο για τους ΑΣ επιχειρεί να διεκδικήσει το βραβείο κακής νομοθέτησης. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά πώς, μέσα στο νόμο για τους ΑΣ, προβλέπεται μία ΑΕ η οποία θα κάνει διαχείριση… προϊόντων. Ενδεχομένως, οι συντάκτες διαισθάνονται την αποδιοργάνωση που θα προκαλέσει το νομοσχέδιο στους ΑΣ και φτιάχνουν και μία ΑΕ για να διαχειρίζονται τα προϊόντα». Και σημειώνει τα εξής: «Ποια προϊόντα θα διαχειρίζεται αυτή η ΑΕ; Των συνεταιρισμών; Των παραγωγών; Θα ασκεί ανταγωνιστικό έργο; Νέα “ΑΓΡΕΞ”; Ας υποθέσουμε όμως, καλοπροαίρετα, ότι η «Διαχείριση Προϊόντων» στους σκοπούς της ΑΕ μπήκε εκ του περισσού. Οι υπόλοιποι σκοποί, δηλαδή «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμού», προφανώς παραπέμπουν σε ΑΕ τύπου ΤΑΙΠΕΔ και γεννάται το ερώτημα: Για ποια πάγια πρόκειται; Διότι, αν αφορά σε αυτά των «κόκκινων δανείων», τι ξέρουν οι συντάκτες και δεν το λένε;».

Από την άλλη πλευρά, τονίζει ότι «υπάρχει και η εξής απλή, αλλά εξίσου επικίνδυνη εκδοχή. Να πρόκειται για μία ακόμη ΑΕ “προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος”, που θα εξυπηρετήσει “αργόμισθους-ημέτερους”. Διότι, με 24.000 ευρώ ιδρυτικό κεφάλαιο, τι θα πρωτο-κάνει από τους στόχους της;»

Τάσος Μεγαλομύστακας, Ένωση Κεντρώων

«Άλλη ΑΓΡΟΓΗ μας βρήκε;»

Τάσος Μεγαλομύστακας , βουλευτής Ένωσης Κεντρώων, Τομεάρχης Αγροτικού
Τάσος Μεγαλομύστακας , βουλευτής Ένωσης Κεντρώων, Τομεάρχης Αγροτικού

«Η ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα δεν έρχεται με τη δημιουργία εταιρειών ΑΕ αμφιβόλου σκοπιμότητας, χωρίς να είναι ορατό τι επιδιώκουν», σημειώνει ο Τάσος Μεγαλομύστακας, βουλευτής Ένωσης Κεντρώων, Τομεάρχης Αγροτικού. Πρόκειται, όπως λέει, «για προεκλογική εξαγγελία με σκοπό τη κατασπατάληση του εναπομείναντος ή δανεικού δημοσίου χρήματος, ώστε να στηθεί μια επιπλέον βιομηχανία προσλήψεων και να βολευτούν οι “άξιοι” πολιτικά προσκείμενοι της κυβέρνησης. Ένα εργαλείο για να τρυπώσουν από το παράθυρο κάποιοι στον δημόσιο τομέα. Η ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα δεν έρχεται με τη δημιουργία εταιριών ΑΕ αμφιβόλου σκοπιμότητας, χωρίς να είναι ορατό τι επιδιώκουν. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ζούμε σε μια χώρα που η οικονομία της είναι ανύπαρκτη, τέτοιες κινήσεις διογκώνουν το κράτος και καταβαραθρώνουν την απαραίτητη ιδιωτική πρωτοβουλία στην αγροτική οικονομία».

Στο πρόσφατο παρελθόν –σημειώνει– «έχουμε το παράδειγμα της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, που κάτω από την ομπρέλα των σκοπών που επικαλείται σήμερα το άρθρο 41 του νέου Ν/Σ για τους συνεταιρισμούς, με τη δημιουργία της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ, προσέλαβε 269 άτομα (συγγενείς και φίλους της τότε κυβέρνησης) χωρίς επί της ουσίας αντικείμενο. Τα δημοσιεύματα σχετικά με την ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ είναι εύκολο να τα βρούμε και να τα διαβάσουμε. Η τότε ζημιά σε βάρος του δημοσίου ήταν η μισθοδοσία, η οποία ξεπέρασε τα 7 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Μεγαλομύστακας αναφέρει πως «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει όλα τα εργαλεία (υπηρεσίες, φορείς, εταιρείες κ.ά.) καθώς και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για να εκτελέσει το έργο που προβάλλει το άρθρο 41 του νέου Ν/Σ. Δεν χρειαζόμαστε μία ακόμα εταιρεία δημοσίου συμφέροντος για να κάνει τα ίδια που έγιναν και στο παρελθόν».

-Διαφήμιση-