Μεταξύ των πρώτων στην εφαρμογή δράσεων ενεργειακής απόδοσης ο δήμος Ευρώτα

Στους πρώτους σε δράσεις ενεργειακής απόδοσης ο δήμος Ευρώτα

Μεταξύ των πρώτων δήμων της χώρας συγκαταλέγεται ο δήμος Ευρώτα στην εφαρμογή δράσεων για την ενεργειακή απόδοση, εφαρμόζοντας, στο πλαίσιο ένταξής του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΔΑΕ), ακολουθώντας πρακτικές για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς του δήμου.

Μέχρι σήμερα, ο δήμος Ευρώτα βρισκόταν ανάμεσα στους μόλις έξι δήμους της χώρας, που παρουσίασαν πρόοδο στην εφαρμογή των ΣΔΑΕ, όπως αυτή προβλέπεται στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» – μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που παρακολουθεί τις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας. Ο δήμος Ευρώτα, είναι και ένας από τους οκτώ δήμους που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας (BoE)», που παρουσιάζονται από τους συντονιστές του Συμφώνου.

Μερικές από τις δράσεις του δήμου Ευρώτα προς την κατεύθυνση των ενεργειακών και κλιματολογικών στόχων της Ε.Ε. είναι η βιοκλιματική ανάπλαση της Πλατείας Πηγών στη Σκάλα Λακωνίας, που πρόσφατα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σε χρήση, η εκπόνηση μελέτης για την βιοκλιματική ανακατασκευή του κτιρίου «Μπασουράκου» στη Σκάλα, η διαχείριση των απορριμμάτων, η προώθηση μελέτης και έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 10KWp στο πρώην δημαρχείο Νιάτων και η πραγματοποίηση μιας σειράς ενεργειών, με στόχο τη εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς κατανάλωσης.

Επιπλέον, ο δήμος κατευθύνει τους πολίτες στην υιοθέτηση «καλών» πρακτικών, γνωρίζοντάς τους τα οφέλη – περιβαλλοντικά και οικονομικά – που προκύπτουν από αυτές.