Δυναμικός ο χάρτης του LEADER Ροδόπης

58 επενδύσεις ύψους 10,4 εκ. ευρώ εντάχθηκαν στον Άξονα 4 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER Ροδόπης, όπως μεταφέρει στο ypaithros.gr ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Ροδόπης, κ. Στάθης Κεφαλίδης.

Πρωταγωνιστές σε αριθμητικό επίπεδο είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, πλην όμως το ύψος της επένδυσης αφορά ποσά μέχρι 30.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ποσοστό επένδυσης της τάξης του 75%.

Αντίθετα, δυναμικές οικονομικά αλλά λιγότερες αριθμητικά είναι οι επενδύσεις που αφορούν στα καταλύματα, με ανέγερση τουριστικών κατοικιών ή εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών, μετά την κινητικότητα που παρατηρείται από τη λειτουργία του κάθετου άξονα Κομοτηνή – Μακάζα που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, με στόχο να ενισχυθούν οικονομικά από τον τουρισμό περιοχές που πριν μερικά χρόνια ήταν κατά βάση αγροτικές. Στις επενδύσεις καταλυμάτων τα ποσά φτάνουν τις 600.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 60%.

Στο 60% της επένδυσης είναι η επιδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (χωρίς τον ΦΠΑ), αλλά για ποσά έως 300.000 ευρώ. Διακρίνουμε μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα όπως είναι η μετεγκατάσταση επιχείρησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων στα Αρριανά Ροδόπης, ύψους 299.037 ευρώ και η επέκταση δραστηριότητας επιχείρησης στον τομέα παραγωγής ταχινιού, ύψους 298.244 ευρώ.

Για την δε τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 50% και αφορά επενδύσεις έως 500.000 ευρώ. Ανάμεσα στις επενδύσεις συναντάμε την επέκταση παραγωγής βιοτεχνικής μονάδας επεξεργασίας ξηρών καρπών, συνολικού προϋπολογισμού 216.936 ευρώ από επιχειρηματία που είναι χρόνια στον χώρο όπως και την ίδρυση μονάδας τυποποίησης κι επεξεργασίας αρωματικών φυτών και άλλων στο Κόσμιο Ροδόπης, συνολικού ύψους 363.888 ευρώ με την υπογραφή καφεπώλη επαγγελματία που διακρίνεται στον χώρο του.

Η πλειοψηφία των έργων που διαχειρίστηκε η Αναπτυξιακή Ροδόπης βαίνουν προς ολοκλήρωση καθώς οι συμβασιοποιήσεις των έργων άρχισαν το 2012, ενώ επίκειται η υπογραφή των συμβάσεων για την τελευταία προκήρυξη που έγινε το τελευταίο τετράμηνο, μετά από τη σχετική αξιολόγησή τους.

Το LEADER πέτυχε μια νέα δυναμική προσέγγιση στην πολιτική της Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες και συμπληρωματική επιχειρηματικότητα στον τομέα της ελληνικής υπαίθρου με ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων αγροτικών περιοχών. Όσο για τον συνεχιστή του LEADER, ο κ. Κεφαλίδης ενημερώνει ότι είναι η «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, που θα έχει επίσης ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θα βγει στον αέρα την επόμενη προγραμματική περίοδο στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2014- 2020.

Καταληκτική ημερομηνία για το LEADER είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2015.

Μαρία Αμπατζή