Είμαι νέος αγρότης του 2014 και ξέρω ότι το πρόγραμμά μου λήγει το 2024.

-Διαφήμιση-
Είμαι νέος αγρότης του 2014 και ξέρω ότι το πρόγραμμά μου λήγει το 2024. Όμως, ακούγεται ότι οι υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει θα τροποποιηθούν και θα εξομοιωθούν με αυτές των νέων αγροτών του 2016. Ισχύει αυτό;

Αυτό που ουσιαστικά αναφέρετε είναι η κατάργηση των μακροχρόνιων δεσμεύσεων της πρόσκλησης νέων αγροτών του 2014 και η αντικατάστασή τους με την τριετή ή τετραετή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου που ισχύει για την πρόσκληση του 2016. Δεδομένου ότι οι προσκλήσεις προέρχονται από διαφορετικές προγραμματικές περιόδους (2007-2013 η πρόσκληση του 2014, 2014-2020 η πρόσκληση του 2016) είναι μάλλον τεχνικά δύσκολη η τροποποίηση υφιστάμενων δεσμεύσεων λόγω των διαφορετικών όρων που ισχύουν.

-Διαφήμιση-