ΕΛΓΑ: Νέα έγκριση αιτήσεων ένταξης στην Ενεργητική Προστασία ύψους 796.323 ευρώ

ΕΛΓΑ: Έναρξη εφαρμογής Εθνικού Προγράμματος χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Την έγκριση αιτήσεων για 81 αγροτεμάχια φυσικών και νομικών προσώπων για επιχορήγηση εγκαταστάσεων αντιχαλαζικών διχτυών, συνδυαστικών εγκαταστάσεων (αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης) καθώς και αντιπαγετικών ανεμιστήρων, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. κατά την τελευταία του συνεδρίαση στις 10 Μαρτίου 2016.

Το συνολικό ποσό έγκρισης επιχορήγησης, που βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α, ανέρχεται στα 796.323 ευρώ, και αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα από 13 Περιφερειακές Ενότητες όλης της επικράτειας, που διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων Ενεργητικής Προστασίας.

-Διαφήμιση-

Από το παραπάνω ποσό των 796.323 ευρώ της έγκρισης, για εγκατάσταση των μέσων των Μέτρων 2 και 3 το ποσό ανέρχεται στα 781.503 ευρώ, ενώ για εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων (Μέτρο 1) το ποσό ανέρχεται στα 14.820 ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης και των 3 μέτρων ανέρχεται στο 60% της δαπάνης της εγκατάστασης που επιλέγει ο παραγωγός.

Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία της πρόληψης από τα καιρικά φαινόμενα παραμένει ανοιχτός σε προτάσεις φορέων και παραγωγών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιπλέον βελτίωση του Προγράμματος Ενεργητικής Προστασίας.

Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 30 Απριλίου 2016.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki