ΕΛΓΟ: Πιστοποιημένοι παραγωγοί στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων (ΟΧΓΦ)

ΕΛΓΟ: Πιστοποιημένοι παραγωγοί στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων (ΟΧΓΦ)

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης παραγωγών στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ). Έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 14ος κύκλος εξετάσεων παραγωγών για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας σε ομάδες των 10-14 ατόμων. Μέχρι σήμερα οι εξετάσεις διεξάγονται ομαλά και με το σύνολο των παραγωγών να αποκτούν το πιστοποιητικό φυτοπροστασίας. Οι παραγωγοί δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι από την όλη διαδικασία καθώς αυτή διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τις οδηγίες που τους δόθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της κατάρτισης όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Εντός του Μαρτίου προγραμματίζονται νέοι κύκλοι εξετάσεων από ήδη καταρτιζόμενους στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων παραγωγούς, ενώ συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό εκπαιδεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η απόκτηση του πιστοποιητικού είναι πλέον υποχρεωτική και ότι το σύνολο των παραγωγών πρέπει να εκπαιδευτεί και να περάσει από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού. Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν και από την επίσημη για το εν λόγω πρόγραμμα ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ιστοσελίδα: http://ppp-usercert.minagric.gr/. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒ&ΚΦ) του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Θεοφράστου 1, Λάρισα). Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Προγράμματος εκπαίδευσης αγροτών (2410 671300).